TrzyBiada.pl
15
MAR
0
2.2K
Lubię to
 
CHRONOLOGIA BIBLIJNA – GŁOSEM NIEWIDZIALNEGO PANA
– ona ukazała datę Jego wtórej obecności


 
* * *

 
Liczba 1874 osiągnięta jako wartość liczbowa słów "Głos mój" może mieć jeszcze jedno znaczenie, jako ilość lat liczona od wizji Apostoła Jana. 1874 lata odłożone od roku 95 naszej ery (czas wizji) prowadzą do roku 1969:
 
 
95  +  1874  =  1969
 

Myśl o liczbie 1874, kryjącej się w greckich słowach "głos mój", została po raz pierwszy wypowiedziana 3 sierpnia 1969 roku podczas wykładu dotyczącego wtórej obecności Pana. Było to na konwencji w Łodzi, w domu modlitwy chrześcijan Baptystów przy ulicy Aleksandra 7.
 
 
 
 
"Głos mój" to głos Pana dwukrotnie pukającego do drzwi serc czekających Go uczniów w siódmym okresie Kościoła – Laodycei. Początek tego okresu stanowi jednocześnie początek wtórej obecności Chrystusa – rok 1874.
 
Zależność "głos mój" = 1874 potwierdza zatem akuratność wcześniejszego zrozumienia daty początku wtórej obecności Chrystusa, a jednocześnie wskazuje na liczbowanie biblijne jako metodę, którą Pan przy drugim "kołataniu" podaje prawdę na czasie.
 
 
NIEWIDZIALNY LECZ OBECNY PO RAZ WTÓRY PAN
W OKRESIE LAODYCEJSKIM KOŁACZE I MÓWI PRZEZ PRAWDĘ
NA CZAS SŁUSZNY DANĄ
* * *


 
* * *
 
POŚMIEWISKO Z PRAWDY NA CZAS SŁUSZNY DANEJ
DAWNO PRZEWIDZIANE
* * *


 
* * *
 
PRAWDA NA CZAS SŁUSZNY DANA – ODDZIELA I ŁĄCZY
Tom III, str. 146; Tom IV, str. 754

* * *

Ważne Pańskie ostrzeżenie na czas Jego wtórej obecności:
PRZYPOMNIJCIE SOBIE ŻONĘ LOTA
Łukasza 17:32-37
 
"...A sprawiedliwego ... Lota wyrwał"
2 Piotra 2:7


 
* * *
 
DWIE CÓRKI LOTA – DZIEWICE
NIE NAŚLADOWAŁY MATKI LECZ OJCA
 

* * ** * *

 
 
"Gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły".
Dzieło Prawdy danej przez Pana w Jego wtórej obecności.
Marka 4:26-29; Mateusza 13:30; Łukasza 17:34-37
 
 
"Orły", które z dala pokarm widzą bystrym wzrokiem,
To uczniowie Pana prawdy widzący głębokie.
Oni wiernie wciąż czekali jego obecności,
A wraz z Nim przyobiecanej Prawdy obfitości.
 
 
A gdy wtórej obecności nastał czas szczęśliwy,
"Pokarm na czas dany" dojrzał wzrok ich przenikliwy.
Z ulgą więc systemy błędów zaraz porzucili
I na "uczcie" się przy Panu swoim zgromadzili.
 
 
Każdy zaś, kto świętej Biblii zauważa racje,
Widzi, że Pan przeprowadza wiernych separację:
On wydziela na czas słuszny pokarm swej czeladzi,
Ona zaś jak bystre orły przy nim się gromadzi.
 
 
Jedni "łoża" sekt ciasnotę odczuwali stale,                     Izaj. 28:20
Choć w nich niemowlęta w Prawdzie czują się wspaniale.
Ci, gdy Pański zew pojęli, opuścili "łoża",
By wygodę tam odczuwać, gdzie jest Prawda Boża.
 
 
Drudzy w "młynie" pracowali, który rzeszom licznym,
Z plew i ziarna lichy pokarm mełł teologiczny.
Skoro tylko zobaczyli, jaki dla czeladzi
Pan dał pokarm na czas słuszny, uszli z młyna radzi.
 
 
Jeszcze inni byli w świecie, z dala Babilonu,
I na "roli" pracowali, oczekując plonu.
Ci wnet rolę opuścili, słysząc, że Pan wzywa,
Bo cóż znaczy wobec Prawdy najpiękniejsza niwa?!
 
 
Wszyscy byli z "łoża", "młyna" i z "roli" zabrani,
Spośród tych, co są z imienia tylko wyznawcami.
A jak orła podniebnego widzi się dość rzadko,
Tak i oni w masie "chrześcijan" są jak "małe stadko".
 
 
Prawda – pokarm zgotowany dla "orłów" przez Pana,
W przypowieści jest do sierpa również przyrównana.      Mar. 4:29
Podczas obecności Jego, sierp, czyniąc różnicę,
Od chrześcijaństwa mas nieliczną oddziela pszenicę.
 
 
Jako obraz przed "potopem" czasów ostatecznych,                  2 Piot. 3:3-5
Również przykład "dni Noego" tutaj jest konieczny,
Który przecież sam Pan Jezus przywołał z przeszłości
Dla zilustrowania Jego wtórej obecności;
 
 
Że jak kiedyś, to, co głosił Noe sprawiedliwy,
Obojętność kwitowała albo śmiech wzgardliwy,
Tak znów Prawdę Jego ludzkość zignoruje cała,
Że stać będzie przy niej wiernie tylko garstka mała...
 
 
Prawda Pańska jest rozkoszą dla "stadka małego" –
Ona wiedzie je na górę Królestwa Bożego!                                 Łuk. 12:32

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball