TrzyBiada.pl
10
MAR
0
2K
Lubię to
 
KONIEC DRUGIEGO I POCZĄTEK TRZECIEGO "BIADA"* * *
 

* * *


* * *

* * *
 
* * *
 

* * ** * *
 

 
* * *
 
 
 
Pierwsza połowa trzeciej strofki "Międzynarodówki" w języku rosyjskim brzmi następująco:
 
"Tylko my, robotnicy wielkiej wszechświatowej armii pracy
Władać ziemią mamy prawo, lecz pasożyty – nigdy!"
 
(Lisz my, rabotniki wsiechmirnoj wielikoj armii truda,
Władiet' ziemliej imiejem prawo, no parazity - nikogda!)
 
 
Zbyt wielu jest pasożytów społecznych, by klasa robocza mogła być nadzieją całego świata... I w niej nie brak pasożytów...
 
 

 
 
* * *
 
 
...Poznali, że Stwórca z niebiańskiej wyżyny
Daje ludziom odczuć, że widzi ich czyny.
On małych i wielkich jednako szacuje;
Od wszystkich jednako prawo egzekwuje.
 

* * *
 
 
Powyższe rozważania dowodzą, że socjalizm-komunizm odpada jako środek zaradczy na uzdrowienie ludzkości z choroby upadku i samolubstwa. Jest absolutną niemożliwością, by dzieła odnowy świata mogli dokonać o własnych siłach ludzie szczycący się swym "naukowym ateizmem", nazywający siebie z dumą "bezbożnikami", którzy istnienie inteligentnego Stwórcy ignorują i którzy słowo Bóg piszą z małej litery... Co najwyżej spełnili oni i spełnią do końca rolę bicza Bożego wobec klasy bogaczy Babilonu – dla zawstydzenia i pouczenia tych, którzy otrzymali więcej i od których przez to więcej się wymaga. Przepowiedziane w Księdze Objawienia trzecie "biada" położy również kres wszystkim innym systemom ludzkim. Ukazane to zostało w śmierci Samsona wraz z Filistynami.
 


 
 
* * *
 
 
Potem nastanie chwalebne Królestwo Syna Człowieczego"Króla Żydowskiego", który wcześniej zdobył prawo do królowania tym, że swoją krwią na krzyżu odkupił z grzechu i śmierci cały rodzaj ludzki (Dan. 7:13,14; Mat. 26:63, 64; 27:37). Wraz z Nim panować będzie Maluczkie Stadko – Święci Najwyższego (Dan. 7:22; Łuk. 12:32). Ziemskimi przedstawicielami niewidzialnego Chrystusa, Głowy i Ciała, będą bohaterzy wiary (nie bohaterzy ateistów), od Abla sprawiedliwego do Jana Chrzciciela (Żyd. 11; Mat. 11:11; Ps. 45:17). Królestwo to zostało przepowiedziane przez wszystkich świętych proroków. Będzie ono wieczne (Dz.Ap. 3:21; Dan. 2:44).
 
 
* * *
 

Mędrzec pragnie świat naprawić i wysila rozum swój,
Bo nie wierzy, że świat zbawić musiał śmiercią aż Syn Twój.
Próżne ludzkie są mitręgi, aby zgłębić Boski plan,
Trzeba wglądać w Święte Księgi, które dał nam w łasce Pan.
                                                                                (Pieśń 124)

 
GŁUPI RZEKŁ W SERCU SWOIM: NIE MA BOGA
 
Psalm 14:2; 53:2
 
 
Ateizm (gr. atheos, a–przeczenie, theos–Bóg), doktryna lub egzystencjonalna postawa człowieka, wyrażająca negację Boga; w aspekcie filozoficznym – zaprzeczenie istnienia Boga. Słowo ateista w użyciu potocznym oznacza dziś tego, kto twierdzi, że Bóg nie istnieje.
 
 

 
 
Karol Marks, Fryderyk Engels i Włodzimierz Iljicz Uljanow-Lenin, to trzej wybitni teoretycy ruchu rewolucyjnego, a jednocześnie propagatorzy ateizmu. Żyli w XIX i XX wieku, w biblijnym "Czasie Końca". Marks 1818-83; Engels 1820-95; Lenin 1870-1924. Ich ateizm był konsekwencją ich materialistycznych założeń.

Marks, mając 18 lat, zerwał z religią. Uznał, że "religia jest opium ludu". Marks napisał i wydał pierwszy tom Kapitału.

Engels, filozof, był teoretykiem marksizmu; był najbliższym współpracownikiem Marksa. Opracował i wydał 2 i 3 tom Kapitału Marksa. Uważał on człowieka za wytwór przyrody, uznając świadomość za specyficzną funkcję wysoko zorganizowanej materii.

Lenin, powołując się na słowa Marksa "religia jest opium ludu", dodał: "Religia – to rodzaj duchowej gorzałki [siwuchy – kiepsko oczyszczonej wódki], w której niewolnicy kapitalizmu topią swe ludzkie oblicze, swoją potrzebę życia, które choćby trochę było godne człowieka".

Marks, Engels i Lenin – to trzej twórcy naukowego socjalizmu i naukowego ateizmu. Oni byli duchowymi wodzami zwycięskiego ruchu rewolucyjnego bolszewików, rozwijającego się we wtórej obecności Chrystusa.
 

Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego?
Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?

1 Koryntian 1:20

* * *
 
* * *
 
 
* * *

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball