TrzyBiada.pl
10
MAR
0
1.9K
Lubię to
 
KONIEC DRUGIEGO I POCZĄTEK TRZECIEGO "BIADA"* * *
 

* * *


* * *

* * *
 
* * *
 

* * ** * *
 

 
* * *
 
 
 
Pierwsza połowa trzeciej strofki "Międzynarodówki" w języku rosyjskim brzmi następująco:
 
"Tylko my, robotnicy wielkiej wszechświatowej armii pracy
Władać ziemią mamy prawo, lecz pasożyty – nigdy!"
 
(Lisz my, rabotniki wsiechmirnoj wielikoj armii truda,
Władiet' ziemliej imiejem prawo, no parazity - nikogda!)
 
 
Zbyt wielu jest pasożytów społecznych, by klasa robocza mogła być nadzieją całego świata... I w niej nie brak pasożytów...
 
 

 
 
* * *
 
 
...Poznali, że Stwórca z niebiańskiej wyżyny
Daje ludziom odczuć, że widzi ich czyny.
On małych i wielkich jednako szacuje;
Od wszystkich jednako prawo egzekwuje.
 

* * *
 
 
Powyższe rozważania dowodzą, że socjalizm-komunizm odpada jako środek zaradczy na uzdrowienie ludzkości z choroby upadku i samolubstwa. Jest absolutną niemożliwością, by dzieła odnowy świata mogli dokonać o własnych siłach ludzie szczycący się swym "naukowym ateizmem", nazywający siebie z dumą "bezbożnikami", którzy istnienie inteligentnego Stwórcy ignorują i którzy słowo Bóg piszą z małej litery... Co najwyżej spełnili oni i spełnią do końca rolę bicza Bożego wobec klasy bogaczy Babilonu – dla zawstydzenia i pouczenia tych, którzy otrzymali więcej i od których przez to więcej się wymaga. Przepowiedziane w Księdze Objawienia trzecie "biada" położy również kres wszystkim innym systemom ludzkim. Ukazane to zostało w śmierci Samsona wraz z Filistynami.
 


 
 
* * *
 
 
Potem nastanie chwalebne Królestwo Syna Człowieczego"Króla Żydowskiego", który wcześniej zdobył prawo do królowania tym, że swoją krwią na krzyżu odkupił z grzechu i śmierci cały rodzaj ludzki (Dan. 7:13,14; Mat. 26:63, 64; 27:37). Wraz z Nim panować będzie Maluczkie Stadko – Święci Najwyższego (Dan. 7:22; Łuk. 12:32). Ziemskimi przedstawicielami niewidzialnego Chrystusa, Głowy i Ciała, będą bohaterzy wiary (nie bohaterzy ateistów), od Abla sprawiedliwego do Jana Chrzciciela (Żyd. 11; Mat. 11:11; Ps. 45:17). Królestwo to zostało przepowiedziane przez wszystkich świętych proroków. Będzie ono wieczne (Dz.Ap. 3:21; Dan. 2:44).
 
 
* * *
 

Mędrzec pragnie świat naprawić i wysila rozum swój,
Bo nie wierzy, że świat zbawić musiał śmiercią aż Syn Twój.
Próżne ludzkie są mitręgi, aby zgłębić Boski plan,
Trzeba wglądać w Święte Księgi, które dał nam w łasce Pan.
                                                                                (Pieśń 124)

 
GŁUPI RZEKŁ W SERCU SWOIM: NIE MA BOGA
 
Psalm 14:2; 53:2
 
 
Ateizm (gr. atheos, a–przeczenie, theos–Bóg), doktryna lub egzystencjonalna postawa człowieka, wyrażająca negację Boga; w aspekcie filozoficznym – zaprzeczenie istnienia Boga. Słowo ateista w użyciu potocznym oznacza dziś tego, kto twierdzi, że Bóg nie istnieje.
 
 

 
 
Karol Marks, Fryderyk Engels i Włodzimierz Iljicz Uljanow-Lenin, to trzej wybitni teoretycy ruchu rewolucyjnego, a jednocześnie propagatorzy ateizmu. Żyli w XIX i XX wieku, w biblijnym "Czasie Końca". Marks 1818-83; Engels 1820-95; Lenin 1870-1924. Ich ateizm był konsekwencją ich materialistycznych założeń.

Marks, mając 18 lat, zerwał z religią. Uznał, że "religia jest opium ludu". Marks napisał i wydał pierwszy tom Kapitału.

Engels, filozof, był teoretykiem marksizmu; był najbliższym współpracownikiem Marksa. Opracował i wydał 2 i 3 tom Kapitału Marksa. Uważał on człowieka za wytwór przyrody, uznając świadomość za specyficzną funkcję wysoko zorganizowanej materii.

Lenin, powołując się na słowa Marksa "religia jest opium ludu", dodał: "Religia – to rodzaj duchowej gorzałki [siwuchy – kiepsko oczyszczonej wódki], w której niewolnicy kapitalizmu topią swe ludzkie oblicze, swoją potrzebę życia, które choćby trochę było godne człowieka".

Marks, Engels i Lenin – to trzej twórcy naukowego socjalizmu i naukowego ateizmu. Oni byli duchowymi wodzami zwycięskiego ruchu rewolucyjnego bolszewików, rozwijającego się we wtórej obecności Chrystusa.
 

Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego?
Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?

1 Koryntian 1:20

* * *
 
* * *
 
 
* * *

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball