TrzyBiada.pl
12
LUT
0
3.2K
Lubię to

"Odwieczna Mądrość". Zestawienia liczbowania biblijnego do księgi Daniela:
 
 
Wystawienie 60-łokciowego posągu złotego
przez króla Nabuchodonozora i uczta króla Balsazara
mają to samo znaczenie
 
 
 


* * *
 
 
* * *

 

* * *

Tajemniczy i niebezpieczny mały róg
 
Dan. 7:8
 
 
Uniwersalne rządy Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu zilustrował Pan Bóg Danielowi we śnie w postaci czterech dzikich bestii o fantastycznym wyglądzie. Na głowie ostatniej, najgroźniejszej bestii (przedstawiającej Rzym Cesarski), pomiędzy jej dziesięcioma rogami, wyrósł inny, róg mały, przed którym trzy z poprzednich rogów zostały wyłamane. Przedstawia on religijną władzę odstępczego Kościoła Rzymsko-katolickiego, którego połączenie się z rządami tego świata stworzyło tzw. Papiestwo (Mat. 4:8-10).
 
 
 
 
 
Władza ta datuje się od 539 roku, kiedy to, w rezultacie edyktu cesarza Justyniana i pokonania przez jego wojska Ostrogotów (trzeci "róg" po Cesarstwie Zachodnim i Herulach) papież stał się faktycznym panem Rzymu.
 
Już Apostołowie Pana, obserwując żądzę władzy u niektórych wodzów wśród ludu Bożego ostrzegali uczniów przed rodzącym się systemem. Apostoł Paweł nazywa go
Tajemnicą Nieprawości, Człowiekiem Grzechu, Synem Zatracenia i Nieprawością.
 
Wielka Reformacja XVI wieku była wielkim ciosem dla tego rządu. W roku 1799, po 1260 latach władzy (zakodowanych w proroctwie Daniela), zakończyła się supremacja papiestwa. Patrz poniższy rysunek
 
 

 
* * *
 

Niebezpieczny system zła 
* * *
 

Czy to przypadek?
 


 
* * *
 

Można i tak:

 
 
* * *

 
* * *
 
Przemoc systemu zła
 


 
"Pierwotny Kościół był najpierw prześladowany przez świecki Rzym, później zaś, gdy władzę przejął Rzym papieski [539], wszyscy, którzy nie akceptowali jego obrzydliwości, byli bezpośrednio prześladowani przez ową Jezabelę lub pośrednio przez poślubione przez nią władze świeckie, czyli Achaba. I dano jej władzę i wytracała świętych Najwyższego aż do czasu, czasów i połowy czasu – 1260 lat – do roku 1799 n.e. Owe długotrwałe prześladowania, w których było wielu 'oczyszczonych i wybielonych, i doświadczonych' i na skutek których matka wszetecznic była 'pijana krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych' (Obj. 17:6), zakończyły się, jak już wykazaliśmy, praktycznie w roku 1776, a rzeczywiście w 1799 r., kiedy to papież i jego władza zostały upokorzone przed światem". Tom IV, N.wyd, str. 584.
 


 
 
"W wierszach 31 do 35 [Dan. 11] jest opisane papiestwo z jego błędami, i jako obrzydliwość, a także Reformacja – 'mała pomoc', która częściowo upadła z powodu pochlebstw; a następnie opis przyprowadza nas aż do 'Końca Czasów' i pokazuje, że pomimo 'małej pomocy' niektórzy będą upadać, aż do 'Czasu zamierzonego'. Tak też było. We wszystkich krajach poddanych papiestwu, jak Hiszpania, Francja itp. prześladowanie było prowadzone przez straszną Inkwizycję, która ostatecznie została złamana przez Napoleona". Tom III, str. 33.
 
 
 
"Francja, nagle popadła w niewiarę, do czego przyczynił się Wolter i jego towarzysze, którzy napełnili kraj swoimi pismami, okrywając wzgardą i szyderstwem chrześcijaństwo, a raczej odpadły kościół rzymski, jedyne chrześcijaństwo znane Francuzom. Pisarze ci wykazali fałszerstwo, niedorzeczności, obłudę, niemoralność, okrucieństwo i wszelkie zło, jakiego dopuszczało się duchowieństwo katolickie. Naród francuski zapalił się więc i chciał koniecznie zniszczyć tak Katolicyzm, jak i wszystkie religie, które dawniej gorliwie podtrzymywał. Zwodzona przez tysiąc lat Francja, znajdująca się pod zupełnym wpływem papieża mniemała, że on jest rzeczywistym Chrystusem, a nie Antychrystem – panem godnym wzgardy. Dlatego słowami Woltera naród francuski wołał: 'Precz z urzędnikiem', a usiłowania, by zrzucić obrzydłego Antychrysta, były powodem wszystkich okropności Francuskiej Rewolucji. Wskazuje to, jak sprawiedliwość odpłaciła za straszną rzeź w nocy Świętego Bartłomieja – za wielką radość jaką papiestwo okazywało z powodu tego rodzaju okoliczności.
 

 
 
* * *
 
 
 
 
 
* * *
 
 
 
Niewierna Francja nagle powstała z siłą niszcząc Bastylię (więzienie dla politycznych przestępców), ogłosiła prawa człowieka, skazała na śmierć króla i królową, wypowiedziała wojnę wszystkim królom, a okazała sympatię wszystkim rewolucjonistom (...) Francuzi odrzucili chrześcijaństwo, zabrali rozległe posiadłości kościelne i dochody Kościoła Rzymsko-katolickiego, jak również posiadłości królów i szlachty. Ulice Paryża ponownie zostały zbroczone krwią księży i szlachty, jak niegdyś krwią protestantów. Liczbę zabitych obliczają na 1.022.000 ludzi, którzy zginęli będąc zabijani najrozmaitszymi sposobami wynalezionymi z tej okazji. Podczas tych rzezi wyszydzano księży i wszelkie ich ceremonie, obrządki i praktyki, zupełnie w podobny sposób, jak katolicy szydzili i szydzą z protestantów, rządząc się ich własną zasadą, że 'cel uświęca środki'. Rewolucjoniści starali się zdobyć wolność polityczną i religijną. Aby zaś dojść do tego celu, uważali za jedyny środek stracić wszystkich, którzy byli przeciwni temu lub im się opierali (...)
 
Wpływ francuskiej niewiary był roznoszony przez armie Napoleona i wielce podkopał władzę zarówno królów, jak i księży.
 

 
 
Szorstkie obchodzenie się z papieżem przez Napoleona, przedstawiciela bezreligijnej Francji, doszło do najwyższego szczytu. On też przyczynił się do złamania więzów zabobonnej czci, w której duchowieństwo trzymało przez długie lata prosty lud w swej mocy. Nieustraszony Napoleon nie tylko lekceważył klątwy kościelne – Piusa VI, lecz nałożył na niego karę za pogwałcenie jego (t.j. Napoleona) rozkazu i ostatecznie odebrał mu kraje dane tysiąc lat temu przez Karola Wielkiego, którego następcą uważał siebie Napoleon. Postępek ten otworzył oczy zarówno ludom, jak i monarchom Europy, którzy przekonali się o fałszywych pretensjach władzy papiestwa.
Jak bardzo w owym czasie przeistoczona została opinia publiczna dowodzi następujący fakt: Gdy Napoleon ogłosił się Cesarzem Rzymskim, jako następca Karola Wielkiego, nie udał się do Rzymu, by być koronowanym przez papieża (jak to uczynił Karol Wielki i inni cesarze), lecz rozkazał papieżowi przyjechać do Francji i uczestniczyć w koronacji". Tom III, str. 48-50
 
 
* * *
 
 
Tak uczyni król......
"Tak uczyni król według woli swojej,
i podniesie się, i wielmożnym się uczyni nad każdego boga,
i przeciwko bogu nad bogami dziwne rzeczy mówić będzie,
i poszczęści mu się, aż się dokona gniew, aby się to, co postanowione wykonało".

Daniela. 11:36
 
 
"Napoleon nie był królem, lecz nazwa król w ogóle odnosi się do możnego władcy (ischuos archos – tom grecki). On postępował 'według woli swojej' jak może żaden inny człowiek na świecie. Napoleon był znany ze swej silnej woli i stałego postanowienia, które przezwyciężały niekiedy wielkie trudności. Aby zrozumieć właściwe znaczenie tego wiersza, potrzeba pamiętać, że wyraz 'bóg' znaczy władcę, i że w Piśmie Świętym wyraz ten odnosi się do władców i królów tak, jak w tym wierszu jest wyrażone 'boga nad bogami'. Tutaj wyraz 'nad bogami' odnosi się ogólnie do władców – królów i książąt, zaś wyrażenie: 'boga nad bogami' – do papieża t.j. władcy nad władcami. Wielu uznawało zawsze niektórych religijnych zwierzchników, lecz Napoleon nie uznawał żadnego z nich. On posiadał własną wolę i własne plany, które wyniosły go ponad innych władców". Tom III, str. 34, 35

"Nowa reformacja datuje się od czasów Napoleona; nie jest mniej ważną jak reformacja rozpoczęta przez Lutra i jego towarzyszy, chociaż nie był to ruch religijny, i biorący udział w tym ruchu nie wiedzieli, że wykonują dzieło zaznaczone w proroctwie na wiele wieków przedtem (...) Gdyby rozpoczęta w Kościele reformacja była prowadzona dalej, i gdyby następcy reformatorów okazali się wiernymi prawdzie, to Jego wielkie zamysły zostałyby przeprowadzone przez narzędzia, którym Bóg tę sprawę powierzył, lecz ponieważ dali się nakłonić przez pochlebstwa i urok świata, Bóg pokazał, że On ma inne sposoby przeprowadzenia swoich zamysłów.
 
Dzieło Napoleona wspólnie z Rewolucją Francuską złamało religijny przesąd, upokorzyło pysznych i wywyższających się władców kościelnych, przebudziło świat i przyprowadziło do poczucia godności własnej i poznania przywilejów człowieczeństwa, i złamało władzę papieża, przeciw której religijni reformatorzy wymierzyli cios śmiertelny, lecz z czasem rana ta została uleczona (Obj. 13:3). Era kończąca się w roku 1799, a zaznaczona przez wyprawę Napoleona do Egiptu, jest jakby pieczęcią, stanowiącą granicę władzy i panowania papiestwa nad narodami. Zatem czas zamierzony (1260 lat władzy) skończył się, a zapowiedziany sąd tego systemu się rozpoczął, 'aby był zniszczony i wytracony aż do końca' (Dan. 7:26)". Tom III, str. 45, 46
 
 


 
* * *
 
 
Najwyższy i Sędziwy – jedną Osobistością
Dan. 7:25
 
"Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział; Nadto powiadam wam:
Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej
i przychodzącego na obłokach nieba"
Mateusza 26:64; Psalm 110:1
 

 
* * *
 
Pan Jezus wydał świadectwo, iż jest On owym Synem Człowieczym z proroctwa Daniela, któremu Najwyższy – Sędziwy dał Królestwo, aby Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza będzie władzą niezmienną, zaś Jego Królestwo – niezniszczalne (Dan. 7:13,14).

Pan Jezus zapewnił także swych uczniów, że oni są świętymi Najwyższego – Sędziwego i że Najwyższy zapewnił im udział w Królestwie. Będzie to chwalebny udział z ich Mistrzem i Głową w piątym uniwersalnym Królestwie, które trwać będzie wiecznie. Dan. 7:22, 27; 2:44.
 
 
 
* * *
 
* * *

* * *
 
 
Co to za jasność, co od wschodu bije!
I wieńczy blaskiem swym wierzchołki gór?
Światło rozprasza ciemność, co świat kryje
I zdrowie niesie wśród srebrzystych piór!
 
 
Sprawiedliwości wschodzi słońce z nieba:
Już Go zwiastuje Tysiąclecia brzask;
Więc przyjąć Króla godnie nam potrzeba,
Gdyż przyszedł wylać na świat zdroje łask.
 
 
Witaj Jasności! Ty nam niesiesz życie!
Przychodzisz z ziemi zrobić nowy raj!
Dla swojej trzódki dasz nowe okrycie,
Obdarzysz szczęściem biedny ziemski kraj.
 
 
Wkrótce Syn Boży w słonecznej jasności!
Zawoła na świat wielkim głosem: Wstań!
Na głos ten wstaną miliony ludzkości
I u stóp Króla złożą hołdu dań.
(Pieśń 72)
 

Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball