TrzyBiada.pl
23
LIP
0
3.3K
Czytaj

"Dnia onego wystawię upadły przybytek Dawidowy, a zagrodzę rozerwanie jego, i obaliny jego naprawię, a pobuduję go, jako za dni dawnych" (Amos 9:11). Wszyscy ci, którzy zrozumieli Plan Boży przedstawiony w Piśmie Świętym wierzą głęboko, że Królestwo Boże na ziemi oznacza odbudowę "przybytku Dawida, który znalazł się w upadku" (Amos 9:11; Dz.Ap. 15:16-18). Co kryje w sobie przytoczone proroctwo? Wpierw mówi ono o tym, że Izrael miał swoją wspaniałą przeszłość, że był figuralnym królestwem Bożym, a o słynnych królach, Dawidzie i Salomonie powiedziane jest, że "zasiadali na tronie Jahwe". Naród ten, jak samotna wyspa wśród morza pogańskiego wielobóstwa, uznawał jedynego Boga, czcił Go i odczuwał Jego obecność we wspaniałej świątyni wzniesionej na wzgórzu Moria. W życiu narodu wybranego przyszedł jednak krytyczny moment. Przed królem Sedekiaszem pojawił się Boży prorok i powiadomił go, że bałwochwalstwo i nieprawości Izraela przekroczyły miarę i że wobec tego korona zostaje od niego odebrana, aż pojawi się Pretendent, który zasłuży na to, aby ją nosić (Ezech. 21:24-27).     Odtąd przybytek Dawida zaczął popadać w ruinę. Wpierw Izrael utracił suwerenność narodową i odtąd już stale znajdował się pod okupacją uniwersalnych potęg, którym Bóg dozwolił administrować sprawami świata do przyjścia Mesjasza. Potem naród wybrany spotkał najbardziej bolesny cios, całkowite zerwanie łączności duchowej ...czytaj dalej

3
LIP
0
2.6K
Czytaj

„A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. W radzie najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: Mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za nie byle kogo, do którego przyłączyło się około czterystu mężów; gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą; ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi , wniwecz się obróci; jeśli jednak jest z boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia jego”(Dz. Apost. 5:33-41). Postać Gamaliela spotyka się na ogół z przychylnością tych wszystkich, którzy czytają ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball