TrzyBiada.pl
21
MAR
1
1.5K
Czytaj

  MUSI WYPEŁNIĆ SIĘ WSZYSTKO CO O MNIE NAPISANO W PRAWIE MOJŻESZOWYM I U PROROKÓW I W PSALMACH   Łukasza 24:44     Od II wieku przed naszą erą Żydzi dzielili swe święte księgi na trzy części: (1) prawo Mojżeszowe (Tora), (2) prorocy (Nebiim), (3) inne księgi (Ketubim). Z tej trzeciej grupy, Jezus na pierwsze miejsce wysuwa Psalmy, w których znajdują się liczne wzmianki o Jego męce. Słowa zacytowane na tytule wypowiedział Pan Jezus, gdy po raz jedenasty po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom. Poniższe rozważania poświęcone będą szczególnym słowom z Psalmu Dawida, które Pan, tuż przed swoim zgonem, wielkim głosem wypowiedział na krzyżu:     "W ręce Twoje polecam ducha mego".   Psalm 31:6; Łukasza 23:46     "Była to prorocza przepowiednia przedśmiertnych słów Pana naszego Jezusa. On otrzymał ducha żywota od Ojca, jako dar. Będąc posłusznym planowi Ojca, stał się człowiekiem, aby być odkupicielem człowieka. Kiedy oddawał swój duch żywota, czyli życiową energię, Pan oznajmił swą ufność w obietnicę Boską, że otrzyma ducha żywota ponownie, przez zmartwychwstanie". Tom V, str. 368 "Z zupełnym zaufaniem i pełną wiarą Zbawiciel nasz tak swoje życie, jak i wszystkie swoje przyszłe nadzieje, polecił Ojcowskiej miłości i mocy, za co miał być obdarzony chwałą, zgodnie z Planem Ojca". Manna z 15 kwietnia A oto myśl nieco inna: "Nasz Pan złożył zasługę Swej ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball