TrzyBiada.pl
12
LUT
0
3.2K
Czytaj

"Odwieczna Mądrość". Zestawienia liczbowania biblijnego do księgi Daniela:     Wystawienie 60-łokciowego posągu złotego przez króla Nabuchodonozora i uczta króla Balsazara mają to samo znaczenie       * * *     * * *   * * * Tajemniczy i niebezpieczny mały róg   Dan. 7:8     Uniwersalne rządy Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu zilustrował Pan Bóg Danielowi we śnie w postaci czterech dzikich bestii o fantastycznym wyglądzie. Na głowie ostatniej, najgroźniejszej bestii (przedstawiającej Rzym Cesarski), pomiędzy jej dziesięcioma rogami, wyrósł inny, róg mały, przed którym trzy z poprzednich rogów zostały wyłamane. Przedstawia on religijną władzę odstępczego Kościoła Rzymsko-katolickiego, którego połączenie się z rządami tego świata stworzyło tzw. Papiestwo (Mat. 4:8-10).           Władza ta datuje się od 539 roku, kiedy to, w rezultacie edyktu cesarza Justyniana i pokonania przez jego wojska Ostrogotów (trzeci "róg" po Cesarstwie Zachodnim i Herulach) papież stał się faktycznym panem Rzymu.   Już Apostołowie Pana, obserwując żądzę władzy u niektórych wodzów wśród ludu Bożego ostrzegali uczniów przed rodzącym się systemem. Apostoł Paweł nazywa go Tajemnicą Nieprawości, Człowiekiem Grzechu, Synem Zatracenia i Nieprawością.   Wielka Reformacja XVI wieku była wielkim ciosem dla tego rządu. W roku 1799, po 1260 latach władzy (zakodowanych w proroctwie Daniela), zakończyła się supremacja papiestwa. Patrz poniższy rysunek       * * *   Niebezpieczny system zła   * * *   Czy to przypadek?     * * *   Można i tak:     * * *   * * *   Przemoc systemu zła     "Pierwotny Kościół ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball