TrzyBiada.pl
19
STY
1
2.9K
Czytaj

Słowo odrzucone...   Chociaż Słowo (Mądrość) do swoich przybyło,                      Jan 1:11-13      To jednak przez swoich przyjęte nie było, Ale odrzucone, z powodu prostego:      Mądrość jaką mają możni świata tego Jest niedostateczna, by mogli w pokorze                               1 Kor. 2:6-9      Jasno zrozumiewać wielkie sprawy Boże.                     Dz.Ap. 3:15-17 Gdyby bowiem mądrość Bożą pojmowali      Nigdy by Go przecież nie ukrzyżowali.         Lecz ci, co przyjęli Słowo wdzięcznym sercem,      Zostali przez Niego zaszczyceni wielce; Tym, co w Jego imię wiarę okazali      Moc dało, by dziećmi Bożymi się stali. Nie z krwi są zrodzeni i nie z woli ciała                                    Jan 3:3-7      (Iskra duchowego życia w nich powstała), Ni też z woli męża, lecz z Boga samego      (Rzecz to niepojęta dla zmysłu ziemskiego).     Cytat z księgi Daniela przytoczony przez Pana dowodzi Jego przedludzkiego bytu   Daniela też księga w swej proroczej treści      Ważne na ten temat argumenty mieści, Które zgodne Biblii potwierdzają zdanie,      Że Pan Jezus istniał w swym przedludzkim stanie. Oto bowiem ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball