TrzyBiada.pl
20
SIE
0
1.3K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   CZAS NAPRAWIENIA WSZYSTKICH RZECZY Gdy tylko Zakon Pański wyjdzie z Góry Syjon (z niebieskiej fazy Królestwa), a Słowo Pańskie będzie ogłoszone przez "książąt" z Jeruzalemu – nowego miasta stołecznego – rzeczy uznane jako "krzyczące zło" będą natychmiast usuwane. Moralne reformy będą ustanowione we wszystkich dziedzinach życia. Kwestie finansowe, społeczne i religijne będą harmonizowane z zasadami sprawiedliwości i miłości. Sąd będzie wykonany według sznuru, a sprawiedliwość według wagi (Izaj. 28:17); wszystkie sprawy świata będą prowadzone po linii sprawiedliwości. Jak wielkie to będzie miało znaczenie ze względu na nacisk wszystkich dziedzin handlowych, które kuszą ludzi z powodu ich upadłych i słabych natur oraz braku równowagi umysłowych i moralnych przymiotów. Produkcja napojów wyskokowych, domy publiczne, niemoralne rozrywki i widowiska, jak i wszelkie inne działanie prowadzące do zabicia czasu i upodlenia charakteru będzie wykluczone. Wszyscy, którzy zatrudnieni są teraz w prowadzeniu tego rodzaju interesów zostaną przesunięci do innych pożytecznych dziedzin pracy. Ustanie wówczas również cały przemysł zbrojeniowy, a olbrzymie armie będą rozwiązane. Nowe Królestwo nie będzie ich potrzebowało. Będzie bowiem miało dostateczną władzę, aby sprawiedliwie ukarać przestępców, gdy zaledwie myśleć zaczną, jak wyrządzić drugim krzywdę. Pismo bowiem zapowiada: "Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze" (Izaj. 11:9). Wyjątkiem będą wyroki "wtórej śmierci" ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball