TrzyBiada.pl
1
LUT
0
1.9K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 5 Uczta Balsazara     1    Król Balsazar [nieświadomy bliskiego już końca]           Wielką ucztę dla swych książąt urządził tysiąca      I pił wino wobec tego tysiąca swych gości. 2         Gdy Balsazar podpił sobie i nabrał śmiałości,      Kazał wnieść naczynia złote i srebrne [o zgrozo!],           Które zabrał jego ojciec, Nabuchodonozor, 2 Kron. 36:10      Ze świątyni w Jeruzalem, gdy je zwyciężono,           Bo królowi i książętom, jego wszystkim żonom      I nałożnicom się zdały do picia potrzebne. 3           Przyniesiono więc naczynia te złote i srebrne,      Które ze świątyni, z domu Bożego zabrano,           Gdy zdobyto Jeruzalem, i w skarbcu trzymano,                   1:2      I z nich pili wszyscy, król sam, jego dostojnicy,           Jego wszystkie żony oraz jego nałożnice. 4    A gdy wspólnie pili wino, naszła ich ochota,           Aby bogów niezliczonych wychwalać ze złota,      Srebra, miedzi i żelaza, drewna i kamienia...     Tajemnicze słowa na ścianie     5         Krótko jednak bałwochwalcze trwały uniesienia,      Gdyż się ukazała ręka ludzka niespodzianie,           ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball