TrzyBiada.pl
26
STY
0
2.5K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 1   Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego     1    Podczas panowania króla Judy, Joakima,                                2 Król. 24:1, 2           Gdy już trzeci rok panował [i złych dróg się trzymał],            2 Kron. 36:5      Przyszedł Nabuchodonozor, władca Babilonii,           Pod Jeruzalem i obiegł jego mur obronny. 2    Lecz król judzki nie był w stanie sprostać tej potędze,           Bo Pan wydał Joakima w napastnika ręce      I część naczyń należących do Bożego domu.           On zaś wszystko to sprowadził wnet do Babilonu,      Do domu swojego boga, do ziemi Szinear,           Gdzie do skarbca swego boga wniósł jako trofea. 3    Po tym wszystkim król do siebie wezwał Aszpenaza,           Dworzan swych przełożonego, i mu przywieść kazał      Spośród synów Izraela ludu podbitego           Pochodzenia królewskiego oraz książęcego 4    Młodzieńców, którzy by żadnych wad nie posiadali           I którzy by się wyglądem pięknym odznaczali,      A poza tym do wszelakiej wiedzy uzdolnionych,           Rozumem niepospolicie ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball