TrzyBiada.pl
9
STY
0
1.9K
Czytaj

    "CZY TE KOŚCI MOGĄ OŻYĆ?"   W pobliżu Jeruzalemu, od blisko 4.000 lat, głęboko w starożytnym grobowcach leżą Abraham, Sara, Izaak, Rebeka. Od blisko 4.000 lat, czczeni podobnie przez Żydów, Muzułmanów i chrześcijan. Ich kości spoczywają w nadziei zmartwychwstania.   Jeruzalem – Jeruzalem złote; Jeruzalem najeżdżane – przez Assyryjczyków, przez Babilończyków, przez Medo-Persów, przez Seleucydów, przez Rzymian, przez Mameluków, przez Krzyżowców, przez Turków oraz przeróżne hordy arabskie.   Jeruzalem – położone na spoczynek w niezliczonych grobowcach pokrywających zachodnie zbocza Góry Oliwnej. Jeruzalem – jego kości wysuszone i rozrzucone, kości martwe dla prawie 2.000 lat, kości spoczywające w nadziei zmartwychwstania.     Czy te kości mogą ożyć?     Wiele lat temu w mieście starożytnego Babilonu o tę właśnie kwestię zapytany został w wizji prorok żydowski Ezechiel.   "Potem spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dookoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz.   I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball