TrzyBiada.pl
2
STY
0
2K
Czytaj

Noworoczne audycje w środkach masowego przekazu rozbrzmiewają wezwaniami do modłów o pokój dla świata. Pragnienie pokoju jest czymś naturalnym dla człowieka i dlatego nie można nikomu odmówić dobrych intencji, gdy pragnie pokoju dla siebie i dla drugich. Jednak sytuacja wymaga trzeźwej refleksji. Podczas gdy modlitwy o ten dar nieba są coraz bardziej intensywne, pokoju na świecie jest wciąż mniej i mniej. Strefy względnej stabilizacji stale się kurczą na rzecz wybuchających coraz gęściej pożarów anarchii. Gdzie leży przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego Bóg nie odpowiada na ludzkie prośby? Przyczyna jest prosta. Do Piłata, rzymskiego namiestnika, Pan Jezus powiedział wyraźnie, "moje królestwo nie jest z tego świata" (gr. kosmos – porządek, ład; Jan. 18:36). O tym, że królestwo Pana należało wtedy do przyszłości świadczą słowa modlitwy, której uczył swoich uczniów "Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi" (Mat.6:10). Świat, który skazał na śmierć niewinnego Zbawiciela nie był Królestwem Bożym i nie jest takim do dzisiaj. Taki porządek świata ustanowił wielki przeciwnik Boga, Szatan, i dlatego Pan Jezus nazwał go księciem tego świata (gr. kosmos; Jan 12:31). Przez tysiące lat taki stan rzeczy, kosmos, nie przestawał być jego domeną. W ciągu ewangelicznego wieku, Szatan uczynił tzw. chrześcijaństwo najtrwalszą ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball