TrzyBiada.pl
21
LUT
1
1.9K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA   Rozdział 9 PROROCTWO O SIEDEMDZIESIĘCIU TYGODNIACH   1   Roku pierwszego Dariusza z rodu medyjskiego,           Syna Aswerusa, króla państwa chaldejskiego, 2   Zaraz w pierwszym roku tego władcy panowania,           Mnie, Daniela, pochłonęły bardzo rozważania      Nad liczbą lat w Pismach świętych, które dawno temu           Podał Pan Jeremiaszowi, prorokowi swemu,      Że lat siedemdziesiąt trwać ma nad Jerozolimą                  Jer. 25:11, 12; 29:10           Kara spustoszenia kraju, aż wreszcie przeminą. 3   Zwróciłem więc twarz do Pana, Boga Najwyższego,           By słać modły i błagania przed oblicze Jego,      Przestrzegając surowego postu przez dni wiele,           Trwając stale w swym pokutnym worze i w popiele. 4   Tak więc się do Pana, Boga mojego modliłem,           Wyznawałem [grzechy nasze wszelkie] i mówiłem:     Modlitwa Daniela          "Proszę, Panie, Boże wielki i w gniewie straszliwy –           Przymierza dochowujący, wielce litościwy      Względem tych, którzy z całego serca Cię miłują           I się w przestrzeganiu Twoich przykazań lubują. 5   Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, zło popełniliśmy,           Zbuntowaliśmy się, Boże, i odstąpiliśmy 6 ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball