TrzyBiada.pl
20
SIE
1
1.4K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   KTO BĘDZIE KRÓLEM? Na ogół nieznane są również sposoby Boże prowadzące do realizacji Jego planu "błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi". Cała ludzkość jest coraz bardziej zatrwożona rozprzęganiem się obecnego porządku świata, a jedynie ludzie wierzący przyjmują coraz szybszy bieg wydarzeń ze zrozumieniem pojmując, że "w wichrze i burzy jest droga Pańska" (Nah. 1:3). Nadchodząca burza rzuca cień swój naprzód, powodując postrach na świecie, lecz ci, co patrzą z "miejsca ochrony Najwyższego", widzą poza ciemnymi chmurami wielkiego ucisku srebrną powłokę. Podnoszą zatem swoje głowy, radując się, ponieważ przybliżyło się ich wybawienie, nie tylko ich, ale i wszystkich odkupionych drogocenną krwią Chrystusa – wschodzi bowiem „Słońce Sprawiedliwości, ze zdrowiem na skrzydłach [promieniach] jego" (Mal. 4:2). Jak wcześniej nadmieniono, dobiegły końca "Czasy Pogan" – okres panowania nad światem czterech uniwersalnych imperiów: Babilonii, Medo-Persji, Grecji i Rzymu. Bóg dozwolił, by te potęgi zarządzały sprawami świata od czasu odjęcia od Izraela figuralnego królestwa aż do czasu zupełnego ustanowienia prawdziwego Królestwa Chrystusa. Burzenie rządów tego świata weszło już w decydującą fazę anarchii i bezpośrednio poprzedza ustanowienie tego Królestwa, które będzie piątym uniwersalnym państwem świata i trwać będzie na wieki. Przynosi ono błogosławieństwa dla swych poddanych, podczas gdy wszystkie inne królestwa sprowadziły niezadowolenie i uciemiężenie dla "wzdychającego stworzenia". Nic ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball