TrzyBiada.pl
7
MAR
0
1.5K
Czytaj

  KONIEC DRUGIEGO "BIADA"   "Minęło drugie 'biada', a oto trzecie, 'biada' niebawem, nadchodzi. I siódmy anioł zatrąbił. A w niebie pozostały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca [Chrystusa] i będzie królować na wieki wieków" (Obj. 11:14-15). Modlitwy świętych, od stuleci tęskniących za wybawieniem ze stanu grzechu i śmierci, zostały wysłuchane. Wzmagająca się nad światem anarchia kruszy ostatecznie władzę "boga świata tego" i otwiera przed wszystkimi ludźmi dobrej woli rozdział wiecznego szczęścia w Królestwie Bożym na ziemi. Owo burzliwe przejęcie władzy nazwał nasz Pan "uciskiem wielkim", gdyż sprowadza ono wielkie utrapienia. Jest to jednak niezbędne przygotowanie serc ludzkich na przyjęcie reguł sprawiedliwości i miłości, obowiązujących pod rządami Chrystusa. "Sąd mój jest, abym zebrał narody [rozgniewane narody po jednej stronie linii frontu], i zgromadził królestwa [obóz "królów" politycznych, kościelnych, militarnych, finansowych, itp. po drugiej stronie], abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mego; ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli Mu jednomyślnie" (Sof. 3:8, 9). Przytoczone proroctwo dobitnie dowodzi, że walka społeczna, nasilająca się od początku wtórej obecności Chrystusa, przerodzi się w końcu w anarchię, kładącą kres diabelskiemu porządkowi świata. ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball