TrzyBiada.pl
28
LUT
1
2.4K
Czytaj

  KSIĘGA DANIELA Rozdział 12 Czas ostateczny     1    Wówczas Michał, książę wielki powstanie do czynu,                  Żyd. 2:10           Który nadzoruje sprawy twego ludu synów,      A nastanie w całym świecie ucisk niebywały,           Jakiego nie było odkąd narody powstały      Aż do owego czasu. A gdy ów czas nastanie           Lud twój cały wybawiony z pewnością zostanie,      Każdy, kto się w księdze życia znajdzie zapisany.                     Obj. 21:27 2         Wtedy ludzkość świata dozna chwalebnej odmiany,      A wielu z tych, którzy śpią [snem śmierci] w prochu ziemi,           Obudzą się [z łaski Bożej z grobu wybawieni], Jan 5:29      Jedni do wiecznego życia, drudzy się obudzą           Na hańbę i wzgardę wieczną [aż się nie nawrócą].      Patrz Komentarz 3    Lecz ci, którzy nauczają innych w ich potrzebach,           Świecić będą się jak światłość na sklepieniu nieba,              Mat. 13:43      Ci zaś, którzy do sprawiedliwości wiodą wielu, 4         Jak gwiazdy na wieki wieczne. Ty jednak, ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball