TrzyBiada.pl
28
STY
0
1.9K
Czytaj

"Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: 'Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie'. Elizeusz zaś powiedział: 'Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!'. On zaś rzekł: 'Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie [ujrzysz], nie spełni się'" (2 Król. 2:9-10). Za Jordanem doszło do jednego tylko wydarzenia, ale za to o wielkim znaczeniu. Eliasz zostaje zabrany do nieba. Biblia opisuje tylko trzy takie przypadki. Oprócz Eliasza, Pan zabrał także Enocha, chociaż tak naprawdę to nie wiemy dokąd. Najdokładniej Pismo Święte opisuje wniebowstąpienie naszego Pana, który po czterdziestu dniach od swojego zmartwychwstania, w obecności uczniów, z góry Oliwnej, na zawsze odszedł do nieba aby odziedziczyć boską, nieśmiertelną naturę. Wydarzeniu temu, przydają znaczenia słowa naszego Pana, które wypowiedział w rozmowie z Nikodemem. Wyraża się w nich jednoznacznie, że „nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy” (Jan. 3:13). Nie mamy żadnych wątpliwości co do prawdziwości słów Jezusa, który jako Logos, w swoim przedludzkim stanie, na pewno kierował życiem tego proroka. Zatem Pan Jezus zaprzecza wniebowstąpieniu Eliasza. List do Hebrajczyków to potwierdza, kiedy omawiając dzieje Świętych Starego Testamentu mówi, że ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball