TrzyBiada.pl
21
MAR
1
1.5K
Czytaj

  MUSI WYPEŁNIĆ SIĘ WSZYSTKO CO O MNIE NAPISANO W PRAWIE MOJŻESZOWYM I U PROROKÓW I W PSALMACH   Łukasza 24:44     Od II wieku przed naszą erą Żydzi dzielili swe święte księgi na trzy części: (1) prawo Mojżeszowe (Tora), (2) prorocy (Nebiim), (3) inne księgi (Ketubim). Z tej trzeciej grupy, Jezus na pierwsze miejsce wysuwa Psalmy, w których znajdują się liczne wzmianki o Jego męce. Słowa zacytowane na tytule wypowiedział Pan Jezus, gdy po raz jedenasty po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom. Poniższe rozważania poświęcone będą szczególnym słowom z Psalmu Dawida, które Pan, tuż przed swoim zgonem, wielkim głosem wypowiedział na krzyżu:     "W ręce Twoje polecam ducha mego".   Psalm 31:6; Łukasza 23:46     "Była to prorocza przepowiednia przedśmiertnych słów Pana naszego Jezusa. On otrzymał ducha żywota od Ojca, jako dar. Będąc posłusznym planowi Ojca, stał się człowiekiem, aby być odkupicielem człowieka. Kiedy oddawał swój duch żywota, czyli życiową energię, Pan oznajmił swą ufność w obietnicę Boską, że otrzyma ducha żywota ponownie, przez zmartwychwstanie". Tom V, str. 368 "Z zupełnym zaufaniem i pełną wiarą Zbawiciel nasz tak swoje życie, jak i wszystkie swoje przyszłe nadzieje, polecił Ojcowskiej miłości i mocy, za co miał być obdarzony chwałą, zgodnie z Planem Ojca". Manna z 15 kwietnia A oto myśl nieco inna: "Nasz Pan złożył zasługę Swej ...czytaj dalej

18
STY
0
1.9K
Czytaj

Uwagi wstępne     Ostatnim opracowaniem Tadeusza Wiśniewskiego, przywódcy ruchu proroczego w Polsce lat 1967-1981, jest książka pt. "Odwieczna Mądrość" wydana na krótko po jego śmierci w grudniu 1994 roku. Zawiera ona komentarze doktrynalne i prorocze poparte metodą liczbowania biblijnego, przy czym niektóre fragmenty Pisma Świętego i same komentarze są rymowane. Nie wszystkim taka rymowana forma odpowiada. Trzeba jednak spojrzeć na to pod pewnym kątem. Są ludzie pióra bardzo uzdolnieni, którzy potrafią w porywający sposób przelać swoje myśli na papier, prozą, rymem lub poezją. Świat ocenia ich twórczość według kryteriów obowiązujących dla danej dziedziny, a najwybitniejszych pisarzy wielbi i obsypuje honorami. Tak się jednak składa, że ci wszyscy sławni pisarze i poeci, albo bardzo mało pisali o Bogu, albo wcale. Dostosowali się w tym do życzeń świata, który ogólnie mówiąc stracił wiarę w Boga i nie ma zainteresowania w tym, o czym mówi Pismo Święte. Przeciętny człowiek, przekonany o krótkości swego życia i jego bezpowrotnym przemijaniu, pragnie tego życia używać ile tylko może. Chce się bawić i zająć czymkolwiek, byle tylko nie myśleć o upływającym czasie i perspektywie nicości. Dlatego twórczość świeckich pisarzy i poetów stara się w wielkiej mierze pomóc ludziom zapomnieć o ich dramacie i dostarcza im różnych rozrywek, zabawy intelektualnej ...czytaj dalej

20
SIE
0
1.5K
Czytaj

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE   POWSTANIE Z GROBÓW Chwalebne dzieło restytucji tak rozpoczęte między żyjącymi narodami, z czasem dosięgnie wszystkich śpiących w grobach, przychodzi bowiem godzina, i to zaiste w niedalekiej przyszłości, kiedy wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą: "I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i hades [grób] wydały umarłych" (Jan 5:28, 29; Obj. 20:13). Zaiste, nawet zastępy Goga i grzesznicy w Izraelu, którzy zginą w walce wielkiego dnia pomsty, w swoim czasie wyjdą; już nie, jako niszczące zastępy rozbójników, ale skarcone i upokorzone jednostki, pokryte wstydem i hańbą w świetle owego dnia. Im również dana będzie sposobność podźwignięcia się do doskonałości.     Zmartwychwstanie świętych Starego Testamentu, wraz z częstym przywracaniem zdrowia chorym w odpowiedzi na modlitwę wiary, prawdopodobnie nasunie ludziom na myśl możliwość zmartwychwstania innych ludzi – ich przyjaciół i znajomych – z grobu śmierci, według obietnicy Chrystusowej, że wszyscy, którzy spoczywają w grobach usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. I to, przypuszczalnie, w odpowiedzi na modlitwę wiary o przywrócenie do życia zmarłych przyjaciół, to wielkie dzieło się rozpocznie i stopniowo będzie postępować. Widzimy logikę tej spodziewanej metody, która zdaje się przewyższać wszystkie inne, jakie mogłyby nasunąć się na myśl. Na przykład: zmarli wzbudzani będą stopniowo ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball