TrzyBiada.pl
27
GRU
2
3.5K
Lubię to
Dzień Narodzenia Pańskiego

 
Przyjętym jest prawie przez wszystkich biblijnych egzegetów jak i przywódców religijnych, że 25 grudnia nie jest rzeczywistym dniem narodzenia Chrystusa, jednak nie podają oni żadnego rozwiązania pozwalającego ustalić dokładną, ewentualnie przybliżoną datę Pańskiego narodzenia. Żadnej wskazówki pod tym względem nie otrzymaliśmy dotąd ani od historyków, ani od archeologów itp.

Jedynie Biblia podaje nam pewne dowody odnośnie tego przedmiotu. Studiując ją dokładnie możemy poznać miesiąc, jeśli już nie dzień narodzenia Pańskiego.
 
 
Pierwszy dowód

 
Z Ewangelii według św. Łukasza (1:26) wynika jasno, że Jan Chrzciciel był o sześć miesięcy starszy od naszego Pana, ponieważ Maria została poinformowana o tym, że narodzi Pana Jezusa wtedy, gdy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży. Należy więc odszukać, w którym miesiącu Zachariasz został powiadomiony o narodzeniu Jana.

Wiemy, że Zachariasz służył w świątyni i że pochodził z rodziny Abijasza (Łuk. 1:5), która była jedną z 24 ustanowionych przez Dawida (1 Kron. 24:7-18) do służby w świątyni. Jak wynika z podanego tekstu (werset 8) rodzina Abijasza zajmowała ósme miejsce w tym porządku. Każdy kapłan wykonywał swe usługi religijne przez okres 15 dni w ciągu roku. Zmiana Zachariasza przypadała więc w drugiej połowie miesiąca czwartego, który po hebrajsku nazywał się Tamuz, a po polsku lipiec. W czasie tych 15 dni Anioł powiadomił Zachariasza, że będzie miał syna. Z tego, co powiedziano powyżej wynikałoby, że Elżbieta poczęła Jana na początku sierpnia, gdy Zachariasz, po zakończeniu swej służby, powrócił do domu. Jan narodził się więc na początku maja następnego roku.

Gdy Elżbieta była już w szóstym miesiącu, to znaczy w styczniu, u Marii zjawił się Anioł Gabriel i powiadomił ją, że narodzi Pana Jezusa. Wynika z tego, że Maria poczęła naszego Pana w styczniu, a narodziła na początku października.
 


 
 
Drugi dowód

 
W księdze Daniela (9:24-27) podane jest proroctwo dotyczące 70 tygodni (każdy proroczy dzień należy liczyć jako rok, a to na podstawie 4 Moj. 14:34 i Ezech. 4:5, 6). Proroctwo to podawało, że od czasu wydania prawa o odnowieniu i odbudowaniu Jeruzalemu dane było 70 tygodni (490 lat) narodowi (izraelskiemu). Przy końcu 69 tygodnia Mesjasz miał być pomazany, a w połowie ostatniego 70 tygodnia zabity, aby przez Swoją śmierć uczynić koniec ofierze krwawej i ofierze z pokarmów.

Artakserkses, król perski, wydał wyżej wspomniane prawo (odbudowania murów Jeruzalemskich) Nehemiaszowi, jeńcowi babilońskiemu (Neh. 2:1-8). Z historii wiemy, iż miało to miejsce w roku 454 przed Chrystusem. Tak więc po 69 tygodniach, czyli po 483 latach, gdy liczymy od roku 454 przed naszą erą, otrzymamy rok 29 naszej ery, w którym Chrystus, dzięki swemu poświęceniu stał się Pomazańcem Pańskim, Mesjaszem. Wiemy też, że w czasie Swego chrztu Pan miał lat 30.

Następnie w środku 70 tygodnia, czyli trzy i pół roku po Swoim chrzcie Pan został ukrzyżowany. Wszyscy biblijni egzegeci zgadzają się, że Pan miał wtedy 33,5 roku. Stąd więc czas Jego narodzenia może być łatwo określony, gdy cofniemy się o 33,5 roku wstecz względem kwietnia 33 roku naszej ery, co prowadzi nas do października 2 roku przed naszą erą.
 
 
 
 
Trzeci dowód

 
Wiemy, iż w czasie narodzenia Pana Jezusa pasterze przebywali jeszcze wraz ze swymi stadami w polu i że tam zostali powiadomieni przez Aniołów o narodzeniu Mesjasza. Miesiąc grudzień w Palestynie jest miesiącem zimowym; jest to czas deszczów i burz. Pasterze nie mogliby więc w tym czasie przebywać w polu. Przeciwnie jest z początkiem października. Jest to koniec sezonu letniego, w czasie którego pasterze mogli się jeszcze tam znajdować.

 
 
"Przetoż wam sam Pan znak da"
Izajasza 7:14
 
 
W wyniku grzechu jaki powstał na ziemi, zaistniała również potrzeba przyjścia na świat Odkupiciela. Narodzenie naszego Pana oraz czas tego jedynego w historii ludzkości wydarzenia określone zostały przez wskazówki samego Stwórcy.
 

 

Od grzechu pierwszej pary ludzkiej, wyroku Bożego i wygnania z Raju, aż do narodzenia naszego Pana upłynęło 4125 lat.
 * * *


* * *

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball