TrzyBiada.pl
29
SIE
0
1.2K
Lubię to
Etykieta: xx
Dziennik Haaretz z 22 sierpnia 2018 roku
Autor artykułu: Philippe Bohstrom
https://www.haaretz.com/amp/jewish/.premium.MAGAZINE-before-herzl-there-was-pastor-russell-a-neglected-chapter-of-zionism-1.6409303
(tłumaczenie z angielskiego)
 
 
 

Fotodrama Stworzenia [The Photo-drama of Creation]
z użyciem zapisanego głosu i ruchomych obrazów,
demonstrowana przez Charlesa Taze Russella w 1912 roku
 
 
Przed Herzlem był pastor Russell: zaniedbany rozdział Syjonizmu
 
 
Lata przed tym, jak Theodor Herzl zaproponował utworzenie państwa żydowskiego, Charles Taze Russell podróżował po świecie, organizując żydowskie masowe spotkania, poczynając od 1879 roku, w którym nakłaniał Żydów do znalezienia domu narodowego w Ziemi Izraela [Eretz Israel].
 
"Na świecie jest obecnie ponad dziesięć milionów Żydów, z których około trzy czwarte znajduje się w Rosji, Polsce, państwach bałkańskich i Turcji. Jeśli ruch w kierunku Palestyny ma uzyskać impuls, a taki komisja Hirscha jest w stanie mu dać, osoba z wyobraźnią jest w stanie wyobrazić sobie, że kraj podwaja lub potraja swoją żydowską populacją przed końcem naszego stulecia". - Zion's Watchtower 1892, 1 listopada, s. 329.
 
 

Charles Taze Russell
 
 
Theodor Herzl opublikował swoją broszurę "Państwo żydowskie" [Der Judenstaat] w 1896 roku, a dwa lata później zorganizował pierwszy światowy Kongres Syjonistyczny w Bazylei, w Szwajcarii. W rzeczywistości jednak pojęcie państwa żydowskiego w Palestynie krążyło w różnych kręgach europejskich i amerykańskich chrześcijan. Jednym z jego najbardziej zapalonych zwolenników był chrześcijański kaznodzieja i badacz Biblii o nazwisku Charles Taze Russell (1852-1916).
 
 
Charles Taze Russell
 
 
Propozycja ta śmiało wysunięta przez pastora Russella kontrastowała z pozycją wielu kościołów chrześcijańskich w tamtym czasie, gdzie panowało przekonanie, że Boże przymierze z Żydami już dawno się skończyło i powinni oni nawrócić się na chrześcijaństwo.
 
Przewidujący pastor przepowiedział masowy exodus Żydów z Rosji i Europy Wschodniej. W dużym stopniu stało się tak, jak przewidział, do roku 1924 ponad 3 miliony Żydów wyemigrowało z Rosji i Europy Wschodniej. Sam Russell nie żył wystarczająco długo, by ujrzeć, że jego proroctwo spełniło się w oczywisty sposób, umarł bowiem w 1916 roku.
 
Spuścizna Russella jako entuzjastycznego, nie-nawracającego syjonisty została uznana nie przez kogo innego, jak samego urzędującego premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, który powiedział: "Uznanie ważnej roli pastora Russella jako wczesnego amerykańskiego chrześcijańskiego orędownika syjonizmu jest dawno spóźnione". Nieżyjąca już Jeane Kirkpatrick, były amerykański ambasador przy ONZ, nazwała Russella "zaniedbanym człowiekiem i rozdziałem w historii Syjonizmu".
 
Kim był ten zapomniany ojciec Syjonizmu i dlaczego miałby on na pierwszym miejscu postawić promowanie Syjonizmu?
 
W następstwie wojny domowej

W połowie XIX wieku, kiedy kryte furgony wciąż przetaczały się przez otwarte równiny, przenosząc osadników do odległych rejonów Ameryki, kiedy ogromne stada bizonów wciąż wędrowały po prerii, 16 lutego 1852 roku w Allegheny, Pensylwania, urodził sie Charles Taze Russell. Był drugim synem Josepha L. i Anny Elizy Russell, oboje pochodzenia szkocko-irlandzkiego.
 
Matka Russella zmarła, gdy miał dziewięć lat. W wieku 11 lat Charles wszedł do spółki w interesie ojca, sam pisząc, jako jeszcze chłopiec, artykuły umowy, w ramach których ich przedsięwzięcie działało. W wieku 15 lat wraz z ojcem prowadzili kwitnącą sieć sklepów odzieży męskiej w Pittsburghu, Filadelfii i innych.
 
Lata kształtujące Russella zostały zabarwione przez wyniszczającą wojnę domową, która pustoszyła Amerykę w latach 1861-1865, po których nastąpiła epoka gwałtownego uprzemysłowienia. W 1869 roku ukończono pierwszą transkontynentalną linię kolejową. Z nadejściem lat 70. XIX wieku na scenie pojawiło się światło elektryczne i telefon. W latach 80. zaczął kursować tramwaj elektryczny, a pod koniec stulecia kilka samochodów hałaśliwie ogłaszało swoją obecność.
 
Na płaszczyźnie intelektualnej, teoria ewolucji Karola Darwina, opisana w jego książce z 1859 roku "O powstawaniu gatunków", po raz pierwszy poważnie zakwestionowała wersję historii Kościoła rzymskokatolickiego, co zaczęlo wywierać korzystny efekt uboczny na kościoły i wyznania wiary.
 
 
 
Pocztówka - transkontynentalna podróż pastora Russella,
czerwiec 1913 roku
 
 
Powrót do podstaw
 
 
W tym umiejscowieniu zawrotnego tempa rozwoju i postępu intelektualnego Russell założył Stowarzyszenie Badaczy Biblii [Bible Student Association], które miało ambicję aby powrócić do podstaw przez studiowanie samej Biblii.
 
Wkrótce w Allegheny w Pensylwanii utworzono klasę systematycznego studiowania Biblii, a w 1879 roku Charles Taze Russell zostaje wybrany jej pastorem. Ruch ten założył Strażnicę Syjonu [Zion's Watch Tower], obecnie najbardziej rozpowszechniony magazyn na świecie, z przeciętnym nakładem, według Business Insider , 70 milionów kopii w miesiącu w 334 językach. Dla porównania, National Geographic posiada nakład ponad 6 milionów i jest publikowany w 25 różnych językach.
 
Kilka lat później, w 1881 roku, Russell zostaje obrany pierwszym prezydentem Towarzystwa Strażnica [Watchtower Society]. Jego celem jest rozpowszechnianie jego nauk w formie traktatów.
 
Russell był płodnym pisarzem, a jego główne osiągnięcia obejmują sześciotomową serię systematycznej teologii, "Studia w Piśmie Świętym" [Studies in the Scriptures]. W 1909 roku seria ta była jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie dzieł, które jedynie Biblia i Chiński Almanach przewyższyły w nakładzie.
 
Ta faza jego działalności została ukoronowana dziełem "Fotodrama Stworzenia" [The Photo-Drama of Creation], przełomową innowacją, łączącą w filmie dźwięk i kolor, po raz pierwszy w historii. Film ten obejrzało ponad osiem milionów ludzi, co w warunkach tamtego czasu stanowiło astronomiczny sukces.
 
W 1909 roku Russell przeniósł siedzibę Towarzystwa Strażnica do 124 Columbia Heights w Brooklyn Heights. Pozostawała tam do 2016 roku, kiedy to Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, tę nieruchomość kupił.
 
 
Wczesny orędownik Syjonizmu
 
 
18 sierpnia 1891 roku, teraz w Jerozolimie, Russell napisał do filantropów, barona Maurice'a de Hirscha i barona Edmonda de Rothschilda, czyli, jak ich sam określa, "dwóch wiodących Hebrajczyków świata". Wysunął nie mniej, jak praktyczny plan dla Syjonizmu.
 
Obejmował on zakupienie od zubożałego Imperium Osmańskiego wszystkich gruntów państwowych w Palestynie, tj. gruntów nie będących w posiadaniu prywatnych właścicieli. Po latach Herzl przedstawił podobne propozycje. (Kopia listu jest opublikowana w piśmie "Strażnica Syjonu i Zwiastun obecności Chrystusa" [Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence], grudzień 1891, s. 170-171).
 
"Jak to zobaczycie z moich książek, znajdujemy świadectwo proroków, że wasz naród będzie wielce błogosławiony i powróci do Boskiej łaski między obecnym czasem a rokiem 1915", napisał Russell. Prześladowania, które wycierpieli Żydzi w Rosji były "znakiem Boskiej łaski raczej, a nie odwrotnie" – sugerował pastor – a ta sytuacja może się tylko pogorszyć, ponieważ celem Pana jest wypędzenie Żydów "ze wszystkich krajów, w których On ich rozproszył".
 
 

Badacze Biblii we współpracy z pastorem Russellem uważali,
że Wielka Piramida w Gizie w Egipcie potwierdza chronologię biblijną.
 
 
Dokąd? Do Palestyny, jak to zostało wyraźnie wskazane przez proroka (Jeremiasz 32: 7-44, 33:6-22), wyjaśnił Russell. Nie posiadając nawet piędzi tej ziemi, nie mając w tym żadnego osobistego interesu, pastor rozwinął i kontynuował: "Moja sugestia jest taka, aby bogaci Hebrajczycy odkupili od Turcji, po uczciwej wycenie, cały jej własnościowy udział w tych ziemiach, wszystkie ziemie rządowe (ziemie nie będące w posiadaniu prywatnych właścicieli), pod takim warunkiem, że Syria i Palestyna będą ustanowione jako WOLNE PAŃSTWO..."
 
W swoim liście Russell delikatnie drwi z propagowanych wówczas alternatywnych pomysłów "Żydowskiej Ojczyzny" [Jewish homeland] w innych miejscach niż Izrael, bo faktycznie Baron de Hirsch był zaangażowany w przesiedlanie Żydów gdzie indziej: "Proszę jednak zauważyć, mój drogi Panie, że święte Pisma przepowiadają powrót do Palestyny, a nie dalszą wędrówkę na krańce ziemi – do Ameryki, czy gdzie indziej. A zatem, jest to moja skromna opinia, Izrael nie znajdzie oparcia dla swojej stopy, dopóki nie znajdzie ziemi obiecanej; i dlatego błagam Pana, abyś nie marnował swoich wysiłków na wspomaganie emigracji gdzie indziej, ale skoncentrował je na tym kierunku, gdzie Bóg wskazał sukces ..."
 
Nie możemy wiedzieć, czy on nawet odpowiedział Russellowi, a co dopiero, czy ten list miał jakiś wpływ na niego. Ale w miesiąc po liście Russella do baronów, 11 września 1891 roku baron Hirsch założył Żydowskie Stowarzyszenie Kolonizacji, aby kupować ziemię, głównie w Ameryce Północnej i Południowej, ale także w Palestynie, gdzie kolonie rolnicze mogłyby być założone i zasiedlone przez Żydów, którzy byli prześladowani w Rosji.
 
Tymczasem przesłanie pastora nie pozostało niezauważone w szerszych społecznościach żydowskich w Stanach Zjednoczonych i Europie.
 
(W tym miejscu artykułu)
 
Film "Fotodrama Stworzenia" z komentarzem pastora Charlesa Taze Russella (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=8VplwLy1IRI
 
 
Gazeta Russella w Jidysz
 
 
W 1910 roku Pastor Russell otrzymał list od komitetu przywódców żydowskich:
 
"Szanowny Panie" – napisali członkowie komitetu – "Twoje sympatyczne zainteresowanie żydowskim ludem od lat nie uchodzi naszej uwadze. Twoje potępienie okrucieństw popełnionych przeciwko naszej rasie w imię chrześcijaństwa wzmocniło nasze przekonanie, że jesteś szczerym przyjacielem".
 
Podsumowali list słowami: "Te rzeczy, pastorze Russell, doprowadziły do utworzenia komitetu masowego spotkania Żydów, który przez ten list poprosi ciebie o publiczne przemówienie".
 
Pastor przyjął zaproszenie i dnia 9 października 1910 roku wygłosił wykład zatytułowany "Syjonizm w proroctwie", przemawiając wobec widowni około 4 000 Żydów w Hipodromie, największym i najświetniejszym audytorium w owym czasie w Nowym Jorku.
 
Tego dnia nowojorska gazeta American donosiła: "Niezwykły spektakl 4 000 Hebrajczyków entuzjastycznie oklaskujacy kaznodzieję pogan, po wysłuchaniu kazania, które skierował do nich w sprawie ich własnej religii ... na którym Pastor Russell, słynny dyrektor Brooklyn Tabernacle prowadził najbardziej niezwykłą usługę. Nie upłynęło wiele czasu, a wszelka rezerwa i wszystkie możliwe wątpliwości co do całkowitej szczerości i życzliwości pastora Russella rozwiały się. Wtedy wymienienie nazwiska wielkiego przywódcy [Herzla], który, jak oznajmił mówca, został wzbudzony przez Boga dla dobra sprawy – spowodowało wybuch aplauzu".
 
 

Pastor Russell zorganizował masowe spotkanie z Żydami
w nowojorskim teatrze Hippodromu
 
 
Russell odbył podobne masowe spotkania w Chicago, Filadelfii, St. Louis, Kansas City i Cincinati. W Anglii zwrócił się do 4 600 Żydów w londyńskiej Royal Albert Hall, po czym pojawił się w Glasgow i Manchesterze, a następnie wygłaszał wykłady w innych europejskich miastach z dużymi skupiskami społeczności żydowskiej, w tym w Wiedniu, Berlinie, Krakowie i Budapeszcie.
 
Nie popełnij czasem omyłki, jego przemówienia spotkały się z mieszanym przyjęciem. Po tym, jak Russell opuścił jedno ze spotkań, trzy grupy żydowskie wdały się w taką awanturę, że wezwano 46 policjantów, aby je rozproszyć. Żydowski rabin z Nowego Jorku, który stanowczo sprzeciwił się Russellowi, wpłynął na swoich wspólników w Austro-Węgrzech, aby sprzeciwiali się planom spotkań apelujących do Żydów.
 
Jednak książka roku pt. "Herzl" dostarcza statystyk drukowanych kazań na temat judaizmu i syjonizmu, które ukazały się w 107 000 egzemplarzy anglo-żydowskich gazet i tygodników oraz w 650 000 egzemplarzy prasy w języku Jidysz. Russell opublikował nawet własną gazetę w języku jidysz, Die Shtimme – "Głos" .
 
Oddzielne przymierza
 
Dlaczego pobożny chrześcijański pastor inwestuje tak wiele w propagowanie idei narodowej ojczyzny dla Żydów?
 
26 maja 1911 roku, Jacob De Haas, edytor bostońskiej gazety Jewish Advocate [Żydowski Obrońca] oraz osobisty powiernik Herzla, opublikował artykuł w Jewish Advocate, wychwalający Russella jako "filosemitę" bez żadnego zamiaru nawracania Żydów.
 
Ale pytanie o motywację Russella niekoniecznie sugeruje filosemityzm: chodzi raczej o proroctwa o przywróceniu, przekazywane starożytnemu Izraelowi w Biblii przez proroków (Jeremiasz 30:18, 31:8-10, Amos 9:14,15, Rzymian 11:25,26).
 
Na przykład: "I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce". – Amos 9:14. Russell był przekonany, że wersety te zostaną spełnione i że Bóg przywróci Żydów do Palestyny. W listopadzie 1892 roku napisał w Strażnicy Syjonu [Zion's Watch Tower]: "Na świecie jest obecnie ponad dziesięć milionów Żydów, z których około trzy czwarte znajduje się w Rosji, Polsce, państwach bałkańskich i Turcji. Jeśli ruch w kierunku Palestyny ma uzyskać impuls, a taki komisja Hirscha jest w stanie mu dać, osoba z wyobraźnią jest w stanie wyobrazić sobie podwojenie lub potrojenie żydowskiej populacji w tym kraju przed końcem naszego stulecia oraz posiadanie, pięćdziesiąt lat później, populacji żydowskiej większej, niż w czasach starożytnych, gdy jego spis ludności wykazał trzy miliony. A jeśli to przywrócenie zostanie dokonane, chwała dla Nowego Jeruzalem!"
 
Wierzył on także, że Bóg miał oddzielne przymierze z Żydami oraz inne przymierze z chrześcijanami. W Strażnicy [Watch Tower] ze stycznia 1909 roku, strona 28, pisze: "Im uważniej badamy Nowe Przymierze, tym bardziej musimy być przekonani o tym fakcie, że ono należy tylko do samego Izraela".
 
 
Wykres Boskiego Planu Wieków,
Wykłady Pisma Świętego, Tom 1, pastor Russell
 
Poniżej dpowiednik wykresu w języku polskim

 
 
 
Takie oto były poglądy, na których opierało się poparcie Russella dla Syjonizmu. Chociaż nie mógł dożyć by widzieć spełnienie swoich życzeń, to jednak jego spuścizna utrzymała się dotąd.
 
Zmarł w 1916 roku. W 1925 roku jego następca, sędzia Joseph F. Rutherford, napisał książkę "Pociecha dla Żydów" [Comfort for the Jews].
 
Rutherford jest bardziej znany jako założyciel Świadków Jehowy, grupy religijnej, która wyłoniła się z ruchu Russella, Badaczy Biblii.
 
Przed Russellem żadne anglo-żydowskie gazety ani prasa w języku jidysz nie zawierały artykułów pisanych przez jakiegoś chrześcijańskiego pastora. Kiedy on zmarł, 31 października 1916 roku, książka roku "Herzl" zamieściła uwagę: "Sam Russell, według świadectwa amerykańskiej prasy żydowskiej z lat 1910-1916, do końca swoich dni utrzymywał doskonałe i przyjazne relacje z przywódcami amerykańskiego żydostwa".
______________
 
Informacja z Wikipedii na temat gazety Haaretz

Haaretz (hebr.: ????, dosł. „Kraj” (Izraela) – założony w 1918 roku najstarszy dziennik wydawany w Izraelu. Publikowany jest w językach hebrajskim i angielskim. Porównując z innymi dziennikami takimi jak Ma’ariw and Jedi’ot Achronot, Haaretz ma mniej zdjęć, teksty zaś są bardziej analityczne. Poza wiadomościami publikowane są również artykuły na tematy społeczne, recenzje książek, reportaże i komentarze polityczne. Około 65 000 czytelników regularnie kupuje hebrajskie wydanie. Angielska wersja jest sprzedawana w Ameryce Północnej. Wszystkie artykuły są równolegle publikowane w Internecie.
 
Podczas odbywającej się w październiku 2007 konferencji CAMERA (Komitet dla Rzetelności Informacji z Bliskiego Wschodu w Ameryce) jej przewodnicząca Andrea Levin powiedziała: „Żadna inna gazeta wydawana w Izraelu nie może się pochwalić równie wielkim międzynarodowym uznaniem, ponieważ Haaretz reprezentuje najwyższy poziom i posiada wprost zdumiewające internetowe wydanie w języku angielskim. Jest czytana przez miliony na całym świecie”.
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball