TrzyBiada.pl
23
PAŹ
1
2K
Lubię to
Etykieta: Izrael
OBRAZOWE POSTACIE WYSTĘPUJĄCE W KSIĘDZE ESTERY,
DUCHOWE ZNACZENIE TYCH POSTACI
POTWIERDZENIA LICZBOWE

 
Król Aswerus ... Jezus Chrystus

Królowa Waszti ... "Izrael według ciała". Królowa Waszti odmówiła uczestniczenia w uczcie wydanej przez jej męża, króla Aswerusa. Z powodu okazanej królowi wzgardy została odrzucona. Podobnie Izrael według ciała został odrzucony z powodu wzgardy okazanej Jezusowi z Nazaretu Galilejskiego (Jan 1:11).

Estera ... Kościół Jezusa Chrystusa. Estera wygrała konkurs piękności i stała się królową w miejsce Waszti. Ci, którzy zwyciężą w wysokim powołaniu wieku Ewangelii (Hebr. 3:1) otrzymają koronę boskiej natury.

Hegaj ... Duch święty (Jan 16:13; 1 Kor. 12:4).

Ojcowie starożytności ... Mardocheusz wychowawca Hadassy-Estery, przyjaciel króla. Wyniesienie go przez Aswerusa wyobraża mianowanie świętych Starego Testamentu "książętami na wszystkiej ziemi" w czasie naprawienia wszystkich rzeczy (Ps. 45:17).

Haman ... Hordy Goga i Magoga. Haman, ostatni Amalekita wymieniony w Piśmie Świętym, śmiertelny wróg Żydów, dążący do ich zagłady; został stracony przez króla Aswerusa wraz ze wszystkimi zwolennikami jego morderczych planów. Jest to obraz na zniszczenie zastępów Goga i Magoga przy końcu Wieku Tysiąclecia (Obj. 20:8,9).
 




? ? ?



? ? ?
 

? ? ?
 

? ? ?



? ? ?
 

? ? ?



? ? ?



? ? ?
 

? ? ?





Dodatek współczesny
 
 
Trwający bez mała dwa tysiące lat konkurs piękności, mający na celu wybór kościoła Chrystusa ("Estery") dobiegł końca. Jak czytamy w obrazowej historii, w wyniku połączenia się królewskiej pary, Aswerusa (Jezus Chrystus) i Estery (Kościół) miała miejsce wspaniała uczta dla ich poddanych. Uczta ta wyobraża wielkie błogosławieństwa dla ludzkości związane z wyborem Kościoła i połączenia go z niebiańskim Oblubieńcem. Praktycznie oznacza to powrót do życia wszystkich potomków naszych rodziców, Adama i Ewy. To oni przez swój grzech utracili życie zarówno dla siebie, jak i dla nas, ale Drugi Adam (Chrystus) i Druga Ewa (Kościół) przywrócą wszystkich ludzi dobrej woli do pełni życia wiecznego.

Przytoczone niżej dowody wskazują, że połączenie Jezusa Chrystusa z Kościołem miało miejsce w roku 1980 (1981-wiosna). Od tego czasu rozpoczął się i wciąż się potęguje Ucisk Wielki (anarchia), burzący stary diabelski porządek świata, biblijne wydarzenie bezpośrednio poprzedzające erę "naprawienia wszystkich rzeczy, co przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków" (Dzieje. Ap. 3:21).
 
 
? ? ?
 

Adam i Ewa obrazem na Drugiego Adama i Drugą Ewę (Pana Jezusa I Oblubienicę):
 



? ? ?
 

Czas połączenia Pana Jezusa Chrystusem ukazany w równoległościach z życia Abrahama. Zdumiewająca symetria czasowa obu wydarzeń: Małżeństwa Izaaka i Rebeki oraz połączenia Jezusa Chrystusa z Kościołem (1980 rok p.n.e. – 1980 rok n.e.) dowodzi nadzoru Opatrzności nad ustaleniem roku oddzielającego erę starej od ery nowej (2 rok p.n.e. – jesień).
 
 
? ? ?
 

Drugi Adam, Pan Jezus Chrystus, łączy się z Drugą Ewą (Kościołem) w roku 1980.
 
 


? ? ?
 

Nasz Pan potwierdza czas najważniejszego wydarzenia w całym wieku Ewangelii (Jego połączenia z Kościołem) wartością liczbową swojego imienia:
 
 

? ? ?
 

Połączenie Jezusa Chrystusa z Kościołem ukazane w koronacji Estery:
 

 
 

 
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball