TrzyBiada.pl
29
GRU
0
2.3K
Lubię to
Etykieta: xx
"Siostro moja, tyś jest onym                                   4:12
          Cudnym ogrodem zamknionym;
Źródłem zamkniętym [nieznanym] –
          Zdrojem zapieczętowanym".


Oto są dalsze cechy Pańskiego
          Kościoła-siostry Króla wielkiego;
On w alegorii nam ukazuje
          Zalety tejże, którą miłuje.
Zwyczaj od dawna był stosowany,
          Że ogród cenny był zamykany –
Zaryglowany
          Przed złodziejami,
Albowiem owoc ogrodu tego,
          Dla właściciela był tylko jego.

Także i ogród serca Kościoła,
          Który w zalety tak owocuje,
Nikomu nie jest otwarty zgoła,
          Lecz Temu, co go nad życie miłuje.
On krwią go kupił, a wobec tego                              Obj. 5:9
          Jest on wyłączną własnością Jego.

Oblubienica i siostra Pana
          Do źródła zamkniętego jest przyrównana,
A źródło owo – zdrój pieczętowany,
          Na pamięć przywodzi obraz nam znany
Z czasów Mojżesza –
          On myśl o lepszej wodzie nam wskrzesza:

Gdy dawnymi czasy Izrael wyszedł z puszczy Sin, 2 Moj. 17:1-7
          Był bezpiecznym, albowiem Pan był razem z nim.
Pan, jako pasterz prowadził ich możną ręką swą
          Do krainy, co dziedzicznie mieli posiąść ją.

I stanęli w Refidim jak rozkazał Pan;
          Próbą wiary ten teren przez Boga był dan.
Wnet spostrzegli, że kraina nie ma żadnych wód.
          Których pragną ludzie i bydła ich trzód.

"Gdzieś nas wywiódł Mojżeszu" – kłócił lud z nim się –
          "Wszyscy są spragnieni – wody nie ma, nie!
Wywiodłeś nas z Egiptu, gdzie wszystkiego w bród,
          Tu dzieci nam pomrą, my i bydła trzód!"

Mojżesz – wnet do Pana potrzebą naglony,
          Bo któż wodą napoi wielki lud wzburzony?
"Cóż mam czynić, o Panie! – gdyż gniewnie pomstują,
          Gdy wody nie będzie – mnie ukamienują!"

Pan ku Mojżeszowi skłonił ucha swego,
          Gdyż słudze wiernemu nie skąpi niczego –
Rzekł: "Weź starszych kilku, niech za świadków stoją,
          Laska też potrzebna – weź ją w rękę swoją.

Ja stanę przed tobą na skale w Horebie,
          Ty ją laską uderzysz – ona wyda z siebie
Wody obfite, które niosą życie,
          Ja potrzeby mnóstwa spełnię należycie".

I uderzył Mojżesz laską swoją w skałę,
          Którą cuda w Egipcie czynił doskonałe,
Uderzył mocno, jak kazał Wieczysty,
          A z Niej wytrysnął zdrój wód przezroczysty.

Odtąd Massa i Meriba zwie się miejsce one,
          Bo tam mnóstwo Izraela było doświadczone;
Tam Pana kusili – z Mojżeszem się kłócili:
          "Czy jest Pan, czy Go nie ma pośród nas?" – mówili.
 
 
? ? ?
 
 
Powyższa historia niech nauką będzie,
          Niechaj nas krzepi i dociera wszędzie,
Bo Pan nasz, Chrystus – to wieczysta Skała,      1 Kor. 10:4
          Śmiercią uderzona – wodę życia dała!
Bóg postanowił, aby lud Jego
          Obchodził święto roku każdego.
Świętem namiotów jest mianowane,
          Lecz Świętem Kuczek też było zwane.
W dniu tym w szałasach wszyscy mieszkali –
          Duzi i mali.
Pamiątką było to ich mieszkania
          Na puszczy, oraz podróżowania
Po wyjściu z Egiptu dnia znamiennego
          Pod przewodnictwem niewidzialnego
Boga Jehowy i sługi Jego,
          Mojżesza wiernego.
Obłok prowadził lud uwolniony –                        2 Moj. 13:21
          Za dnia był ciemny, lecz rozjaśniony –
Ognisty bywał czasu nocnego.
          Więc na pamiątkę roku każdego,
Kiedy się Żydzi na święto schadzali,
          W centrum dziedzińca światło wzniecali.
Ono symbolem było owego
          Słupa ognistego.
W tymże też święcie była czerpana
          Z sadzawki woda, która wylana
Była na ołtarz, co związek miało
          Z tym, co się dawniej na puszczy stało.
Ta cała czynność symbolem była
          Cudu owego, który sprawiła
Moc Boża, że zdrój wspaniały
          Wytrysnął ze skały.
 
 
W dzień już ostatni święta owego,                    Jan 7:37, 38
          Gdy wylewano z dzbana złotego
Wodę z sadzawki Syloe zwanej
          (Które to słowo znaczy "Posłany"),                 Jan 9:7
Stanął i Jezus, a podniesionym
          Głosem powiedział tam zgromadzonym:

"Jeśli kto pragnie, niech do mnie bieży
          I niechaj pije. Kto we mnie wierzy,
Jak mówi Pismo,
          Rzeki wody żywej [pewienem tego]
Popłyną wówczas z wnętrzności jego".

I to też wyszło
          Z ust naszego Pana,
Gdy Samarytanka zainteresowana
          O wodę żywą Go zapytała
(Lecz zwykłą wodę na myśli miała) –
          Odpowiedź dostała:

"Każdy osobnik tę wodę pijący
          Jest zawsze pragnący,
Lecz kto by pił oną
          Wodę przeze mnie mu dostarczoną
[W myśl twego życzenia],
          Na wieki nie będzie miał już pragnienia.    Jan 4:13,14
 


 

Ale ta woda [nikomu nie znana]
          Przeze mnie mu dana,
Stanie się studnią wody [radującej],
          Ku życiu wiecznemu wytryskującej".
Ta woda życia, zapowiedziana
          Jeszcze za życia naszego Pana,
To Duch był Święty, który był zlany
          Na Kościół ku temu przygotowany,
W dniu pięćdziesiątym, po uwielbieniu                   Jan 7:39
          Naszego Pana i wniebowstąpieniu.
 

 
Takie jest źródło Kościoła, dziewicy –
          Zdrój zapieczętowany, który dotyczy
Wody żywota przez Pana danej,
          Sygnetem Króla zapieczętowanej
Do tego czasu, gdy źródła one,
          Przy zmartwychwstaniu będą złączone
W jeden zdrój wielki, a z miasta wielkiego        Obj. 21:2,9,10
          Jeruzalemem Nowym zwanego,
Z Świątnicy jego –
          Rzeka wypłynie żywot niosąca                 Obj. 22:1, 2
I świat do życia odradzająca.
          To odrodzenie jest w Bożym Planie
Od dawien dawna już przewidziane.
          Oto jest wizja przyszłości owej –
Podana w księdze Ezechielowej:

"Potem mnie przywiódł ku drzwiom domu tego, Ezech. 47:1-12
          A oto wody spod progu jego
Szły na wschód słońca, bo przednia strona
          Domu do wschodu była zwrócona,
A wody one
          Schodziły dołem ku prawej stronie
Świątnicy owej,
          Od południowej
Strony (centralnego)
          Ołtarza (z miedzi uczynionego),
I przez północną mnie dalej wodził
          Bramę na zewnątrz i poza murami,
Aż do zewnętrznej powiódł mnie bramy,
          Co skierowana jest ku Wschodowi.
A oto woda (czysta – wspaniała)
          Od południowej strony tryskała.
A mąż szedł dalej ku wschodniej stronie,
          Sznur mając w ręku swoim mierniczy.
Gdy tysiąc łokci miarą wyliczył,
          Wtedy mnie przewiódł przez wody one.

Lecz woda głębi jeszcze nie miała,
          Bowiem do kostek mi tylko sięgała.
Gdy drugi tysiąc był odmierzony,
          A jam przez drogę był prowadzony,
Woda widocznie głębszą się stała,
          Bowiem do kolan już mi sięgała.
Po trzecim z kolei już odmierzeniu
          Tysiąca, oraz przeprowadzeniu
Mnie przez te wody, byłem zdziwiony,
          Bo byłem do bioder już zanurzony.
A gdy znów tysiąc był wymierzony,
          Potok był dla mnie nie do przebrnięcia,
Albowiem bardzo był pogłębiony,
          Że był jedynie do przepłynięcia
Możliwy, jak sam to stwierdziłem,
          Bowiem go przebrnąć niezdolny byłem.
Wtedy rzekł do mnie (tym zdziwionego):
          "Synu człowieczy, czyś świadom tego
Co tu widziałeś?" A zaraz potem,
          Brzegiem potoku wiódł mię z powrotem.
A gdy wracałem,
          Na brzegu potoku owego ujrzałem
Drzew bardzo wiele (i owoc wspaniały!);
          Z obydwu stron rzeki się znajdowały.
A on rzekł do mnie: Ku wschodniej krainie
          Masa wód owych przez stepy płynie.
Wody do Morza (Słonego) wpadają,
          Którego wody zdrowe się stają.
Stanie się tedy, gdzie dotrą strumienie
          Tego potoku (jak na skinienie),
Wszelka żyjąca
          I pełzająca
Istota wszędzie
          Żyć tedy będzie.
Będą tam ryby też niezliczone,
          Bo dokądkolwiek (bez żadnej przeszkody)
Dotrą te wody,
          Wszystko już będzie tam uzdrowione.
Nad tym potokiem będą też stali
          Rybacy w Engaddi aż do Englaim;
Tam będą sieci swe zakładali
          I połów wielki mieć będą na nim.
Ryb będzie wiele rozmaitego
          Rodzaju, jako ryb Morza Wielkiego.
Lecz błota jego oraz kałuże
          (Małe i duże)
Nie będą mogły być uzdrowione,
          Lecz będą soli pozostawione.
Po obu stronach potoku tego –
          Na jego brzegach – rodzaju różnego
Drzewa róść mają owoc dające,
          Których też liście są nie więdnące.
Każdego miesiąca świeży wydają
          Owoc i w pracy tej nie ustają,
Albowiem woda, co płynie z Świątyni,
          Urodzajnymi te drzewa czyni.
Owoce ich są pokarmem (wspaniałym),
          A liście lekarstwem (są doskonałym!)".

Te dobrodziejstwa Boskiej Miłości,
          Które przyjść mają na świat ludzkości,
W tej rzece pięknie są ukazane,
          A które dane
Będą tym, którzy miłymi
          I posłusznymi
Będą, gdy z miejsca już rządzącego,
          Spod tronu władzy Chrystusowego
Wypłynie woda Słowa Miłości
          Bożej, dla grzechem strapionej ludzkości.
Pod wpływem łaski uwielbionego
          Kościoła (w Świątyni ukazanego)
Wypłynie prawda o zmiłowaniu
          Dzięki krwi Pana ofiarowaniu.
(Ta wielka łaska Boga i Pana
          W centralnym ołtarzu jest ukazana).
To będzie służyć do naprawienia
          Bolejącego ludzkiego stworzenia,
Lecz w ziemskiej fazie Królestwa Pańskiego
          (W stronie południowej ukazanego).     Ezech. 47:1, 2
Poprzez Chrystusa (Bramę nam znaną),
          Z całą miłością i łaską niezrównaną
Popłyną czystej wody życia tonie
          Ku wschodniej stronie...
Skąd wynijść miało w wielkiej jasności
          Słońce przecudnej sprawiedliwości...            Mal. 4:2
Miłość, prawdziwym jest wypełnieniem             Ezech. 47:3-5
          Zakonu Bożego.
Bez posłuszeństwa dla prawa tego
          Jest niemożliwym osiągnąć zbawienie.
I w przyszłym wieku, przez Pana nad pany,
          Tenże charakter będzie wymagany.
Kto będzie posiadał stopień miłości
          Obowiązkowej do Boga i ludzi –
Swe "tysiąc łokci", bez wątpliwości,
          Niech się nie łudzi –
To wcale nie leży w granicach drobnostki –
          Ten w wodzie życia stać będzie po kostki.
Kto będzie miłował Boga dobrego,
          Ponieważ chwalebny charakter jest Jego,
Większa już będzie łaska temu dana,
          Bo stać w tej rzece będzie po kolana.
 
 
Którego miłość znów będzie szczodra
          Dla tych "najmniejszych"
Braci najmilejszych,
          Ten będzie w tej rzece stał już po biodra.
A kto posiądzie ducha miłości
          Najwyższej – Bożej,
Że nieprzyjaciół miłować też może,
          Ten doszedł w swej cnocie już do pełności.
Każdy, kto tylko tę rzecz pojmuje,                      Ezech. 47:6
          Ten widzi zupełny cel Bożej miłości.
Dlatego w pytaniu się orientuje,
          Co prorok słyszał (bez wątpliwości).
Ono jest jasne – nikt nie zaprzeczy:
          "Czy to widziałeś synu człowieczy?"
Jedynie miłość, gdy czas nastanie,               Ezech. 47:7, 8
          Będzie lekarstwem dla świata całego,
Co w chorym, grzesznym, martwym jest stanie
          Na wzór strasznego Morza Martwego.
Kto się pogrąży w pełni miłości                         Ezech. 47:9
          Bożej, ten przez to osiągnie życie.
I wszędzie, gdzie tylko ta woda zagości,
          Dar życia spłynie na tych obficie".
W związku z Ewangelią o pełni miłości           Ezech. 47:10
          Będą rybacy łowiący ludzi;
Sieci zarzucać będą w radości,
          Bo wieść to jedyna, co radość budzi.
Lecz beznadziejni ludzie, zmazani                    Ezech. 47:11
          Światowym błotem i przesiąknięci
Niegodziwości (kałuż) zarazkami,
          Tacy od życia będą odcięci,
Bo nie czynili o czystość starania
          Mimo pełnego prawdy poznania.
A strumień prawdy o Boskiej miłości               Ezech. 47:12
          Przywiedzie wielu nauczycieli,                   Dan. 12:3
Którzy wciąż drogą sprawiedliwości
          Chodzili w życiu – choć na niej mieli
Moc przeciwności. Nauki ich znane
          Nigdy nie będą już zapomniane.
Przynosić będą w doskonałości
          Owoc przeczystej Bożej miłości
Z Syjonu wielce wywyższonego –
          Kościoła w Panu uwielbionego.
Owoc ich życia i charakteru
          Pokarmem będzie duchowym dla wielu,      Jan 4:34
A nauk liście –
          Lekarstwem będą, wszystkim oczywiście
Chętnym, posłusznym, lecz chorym przecie
          Na grzech on straszny w ludzkości świecie.

To właśnie dzieło – jakże nam znane,
          W Oblubienicy Pańskiej jest skryte;
To źródło życia tak znakomite,
          Do czasu tylko zapieczętowane.
Lecz czas ten przyjdzie, że tajemnica
          Dla świata wkrótce odkryta będzie,
A Duch, jako też Oblubienica,                              Obj. 22:17
          Wieść ową radosną rozgłosi wszędzie:
"Kto tylko pragnie, niech przyjdzie i pije
          Wodę żywota i niechaj żyje!"

Jakże cenne są nam znane
          Słowa kiedyś powiedziane:

"Siostro moja, tyś jest onym
          Cudnym ogrodem zamknionym;
Źródłem zamkniętym [nieznanym] –
          Zdrojem zapieczętowanym".
 

"Szczepki twoje są jak owych                 4:13,14
          Gaje jabłek granatowych
Z wybornymi owocami;
          Nardu – cyprysu kwiatami;
Szpikanardu i szafranu,
          Kasji oraz cynamonu,
Z drzewami także wszystkimi
          Kadzidło przynoszącymi!
Aloesu z mirrą liczną –
          Obie z wonią balsamiczną,
Ze wszystkimi przedniejszymi
          Rzeczami woń dającymi".


Pan ocenia szczepki swego
          Kościoła Mu oddanego,
Bowiem w serce ma wszczepione
          Ziarno, które życie daje.
Gdy właściwie jest cenione,
          Wzrostu przyczyną się staje.
Serce Panu poświęcone –
          Światowości pozbawione,
Sadem różnych cnót się staje,
          W które wzrasta. A dodaje
Mocy temu
          Wzrostowi różnorakiemu
Duch on Święty, bo wpływ jego,
          Który w sercu stale gości,
Do stopnia doskonałości
          Doprowadza wzrost cennego
Charakteru, co jest w owych
          Sadu jabłkach granatowych
Ukazany. To zmysł Nowy –
          To jest już Stworzenie Nowe,
Bowiem w jabłku granatowym
          Są zalety wyjątkowe.
 

 
 
W nim to są ześrodkowane
          Soki wszystkich innych ślicznych
Owoców, które są dane
          Za symbole cnót rozlicznych.
To owoce są cennego
          Okupu Chrystusowego,
Bo jest jabłko granatowe
          Symbolem na dzieło owe.
Owoc także cyprysowy
          Symbolem jest odpocznienia
I ufności – bez wątpienia,
          Albowiem pod "drzewem" owym
Odpoczynek znaleźć może
          Spracowane dziecię Boże.

Owoc zaś szpikanardowy
          Na przywiązanie rzutuje,
A słoik alabastrowy
          Marii rzecz tę ilustruje.
Wielkie było przywiązanie
          Marii do Pana naszego,
Oraz miłość – bowiem w stanie
          Była ocenić wielkiego Mistrza,
Którego słuchała,
          Bowiem u nóg Mu siadała,
To jej "lepsza cząstka" była,
          Która ją tak wyróżniła
Spośród ludzi,                                      Łuk. 10:38-42
          Że do dzisiaj podziw budzi.
 

 
 
Ona, na znak przywiązania
          I miłości – bez kłamania,
Na głowę Mu nard wylała
          I włosami ocierała
Nogi Jego. W tymże siła                           Jan 12:1-8
          Uczynku tak wielka była,
Że przykładem nam się stała
          Aż do końca wieku tego,
Według słów Pana naszego,
          Że uczynek Marii onej
Będzie wszędzie rozgłoszony
          Gdziekolwiek by wieść wspaniała
Ewangelii dotrzeć miała.
          Wielka cena nardu tego
Zbyt małą się okazała,
          Bowiem dobra ogromnego
Z jej uczynku płynącego,
          Swą wartością nie zrównała! (...)

Kościół – siostra piękna Pana –
          Do szafranu przyrównana
Jest, a symbol ten wskazuje
          Na jej piękno, bowiem kwiaty
(Tej rośliny strój bogaty)
          Też są piękne. W niej znajduje
Się wartości barwnikowe
          I smakowe.
Leki też przeciwspazmowe
          Z tej rośliny są czynione,
Które chorym pomagają –
          Położnicom ułatwiają
Przy porodach. Stąd są one
          Symbolem, jakże cennego
Przymiotu cnej cierpliwości,
          Która działa gdy trudności
Dokuczają. Jasne z tego
          Jest, że cnota posiadana
Pięknym czyni Kościół Pana.

Kasja i cynamon wonny
          Inne cechy przedstawiają.
Kościół wciąż jest chętny, skłonny
          Do rzeczy co wzbogacają
Jego umysł oraz serce,
          Z czego cieszy się on wielce.
Kasja i cynamon znany,
          Prawidłowo zrozumiane,
Są cennymi symbolami
          Na zalety, co są dane
Tym, którzy są poświęceni,
          Oraz Duchem umocnieni.
Z tych składników wyrabiany
          Był ów olej, świętym zwany,
Który wzorem był przyszłego
          Ducha pomazującego.
Duch jest jeden doskonały,
          Jednak różny jest wpływ jego,
Jak na Olej się składały
          Różne wonne części tegoż.
 

 
 
A więc, cynamon pachnący
          Symbolem pouczającym
Zrozumienia jest dobrego,
          Co przychodzi w obfitości
Z danej nam umiejętności
          Od Boga, przez Słowo Jego.
Kasja – symbol kosztownego
          Dzieła rady oraz siły
Jest, albowiem wpływ onego
          Ducha działa, aby były
Dzieci Boże umocnione –
          W radę, moc wyposażone.
Pan Bóg w wielkiej swej mądrości
          Nie daje umiejętności,
Z wyjątkiem i dla pewnego
          Celu przez się obranego.
Najpierw wiarę On buduje,
          A środkiem tym (bez wątpienia)
Jest danie wyrozumienia,
          Potem dalej postępuje,
Bowiem dodaje mądrości
          Byśmy byli w świadomości
Celu tego
          Uświadomienia cennego,
Którym to jest poświęcenie
          Na woli Jego czynienie.
Kto tym czynem Pana sławi,
          Temu wielce błogosławi
Dając pomoc i zdolności,
          Radę i moc w obfitości,
Co niezbędne są do tego
          Dzieła przez się podjętego –
Dzieła pracy i ofiary,
          By spełnić Boskie zamiary.
Boskie jedno to życzenie
          Względem nas jest: poświęcenie   1 Tes. 4:3
Się na służbę Panu nieba,
          A co będzie nam potrzeba,
Wszystko Odeń otrzymamy
          Bowiem obietnicę mamy,
Że pojęcie i znajomość,
          Mądrość, oraz wszelką możność
Wykonania – radę cenną,
          Da nam wolą nieodmienną.
Wie to każde dziecię Boże,
          Że Bóg więcej dać nie może.          Fili. 12:13
Wszelkie drzewa wonne znane
          Do kadzidła stosowane
(Powiemy tu nie bez racji:)
          Symbol to czci – adoracji,
Która jest ozdobą onej,
          Przez Pana wielce cenionej
Panny z Nim już zaręczonej.

Mirra z aloesem cennym
          Była razem stosowana,                  Jan 19:39
Bowiem torem nieodmiennym
          Mądrość i cierpliwość znana
Występują w doświadczeniach
          Gorzkich (mara) i cierpieniach
Wśród tych, co są Panu znani
          Oraz "siostrą" mianowani.

Wszystkie inne wonne rzeczy,
          Co aromat wydawały,
Czy ktoś w stanie jest zaprzeczyć,
          Że wspaniale przedstawiały
Wszystkie inne elementy
          Charakteru chrześcijańskiego,
I że Kościół Pański święty
          Je posiada? One zdobią –
Do oceny go sposobią
          W oczach Oblubieńca, Pana (...)
Jako dawniej oceniona
          Była piękna panna ona
Przez mądrego Salomona:

"Szczepki twoje są jak owych
          Gaje jabłek granatowych
Z wybornymi owocami;
          Nardu – cyprysu kwiatami;
Szpikanardu i szafranu,
          Kasji oraz cynamonu,
Z drzewami także wszystkimi
          Kadzidło przynoszącymi!
Aloesu z mirrą liczną –
          Obie z wonią balsamiczną,
Ze wszystkimi przedniejszymi
          Rzeczami woń dającymi".

"Pięknaś bardzo – mało tego –                   4:15
          Źródłem tyś ogrodu mego,
Zdrojem wód życie dającym,
          Wartko z Libanu płynącym".


Oblubienica Chrystusa Pana,
          Źródłem wód żywych została nazwana
Ogrodu Jego,
          Które ze szczytu Libanowego
Przeczyste płyną, a nawilżając
          Ogród ten wodą, urodzaj dają.
To było dziełem Słowa Bożego,
          Że panna-Kościół, źródłem się stała
(Bo sama w sobie nic ona nie miała),
          Lecz kiedy przybyła do źródła tego,
Wnet Prawdy siła,
          Co w "wodzie" była,
Na źródło wody ją zamieniła!
          Źródło w ogrodzie, to błogosławieństwo,
A brak tej wody – wielkie przekleństwo...    Izaj. 1:30
          Ci, którzy chcą być użytecznymi
Sługami wieści radosnej Pana,
          Mają być z prawdy zadowolonymi,
A nie gąbkami do pochłaniania
          I wydawania idei i myśli,
Które od ludzi jedynie wyszły.
          Oni przeciwnie – wciąż czerpać mają
Wodę ze studni zbawienia swego,
          Które tak stale uweselają                   Ps. 46:5
Miasto najświętsze Boga naszego.
          Oni z radością się odwracąją             Jer. 2:13
Od mętnych wód, które niedoskonali
          Ludzie zbrudzili oraz skalali,
A coraz większe pragnienie mają,
          By pić ze źródła zawsze żywego,
Które w nich, zgodnie też z obietnicą,           Jan 4:14
          Stać się ma żywej wody krynicą
Wytryskującej do życia wiecznego.           Obj. 22:1, 2
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball