TrzyBiada.pl
14
STY
0
2.8K
Lubię to
Z wszystkich podanych przykładów widać, że pielgrzymka Kościoła niebawem się zakończy. Oczekiwana data, rok 1980 (1981), jest przed nami. Jest oczywiste, iż Pan powiadamia swój Kościół o ostatnich wydarzeniach, które przyjdą na świat. Kościół ma przygotować się, aby mógł godnie "stanąć przed Synem Człowieczym" (Łuk. 21:34-36).

Dzisiejsza sytuacja podobna jest do sytuacji, w jakiej znajdowali się Izraelici przed wejściem do Ziemi Obiecanej.

Przykład 137A
 
 
"Dosyć tego krążenia wokoło tej góry,
zwróćcie się na północ"
5 Moj. 2:3
 
 
Powyższe polecenie Boże dane było Mojżeszowi pod koniec czterdziestoletniej tułaczki Izraelitów po puszczy. Słowa te wielce ożywiły lud wybrany, ponieważ zbliżył się czas ich wejścia do ziemi obiecanej im przez Boga. Cała ich podróż, od wyjścia z Egiptu aż do przystanku na polach Moabskich, ostatniego postoju przed wkroczeniem do ziemi Chananejskiej, przedstawia ziemską pielgrzymkę Kościoła kończącą się wejściem do niebieskiego Chanaanu.

Oto wartość liczbowa pierwszych liter wszystkich miejscowości, od Ramses do pól Moabu, według ich nazw podanych w hebrajskim języku Starego Testamentu w 4 Moj. 33:5-49:
 


 
 
Liczba "3596" przedstawia ilość lat, od wyjścia Izraelitów z Egiptu (rok 1615 p.n.e.) do końca ziemskiej pielgrzymki Kościoła (rok 1981 n.e. – wiosna).
 
 
1615  +  1981  =  3596 
Przykład 137A
 
 
"Zwróćcie się na północ"

 
"Słowa te powiedział Bóg do Mojżesza wtedy, gdy generacja, która wyszła z Egiptu, wymarła. Skończyła się też długa, czterdziestoletnia pokuta, podczas której Izrael przebywał na pustynnych obszarach północnych wybrzeży Morza Czerwonego. Pan wydał wówczas rozkaz, który zelektryzował cały obóz i ożywił ich nadzieje odnoszące się do Boskich obietnic (...) Obecnie do tej nowej, zrodzonej na pustyni generacji, przyzwyczajonej do trudnych i surowych warunków, wzrosłej w atmosferze religijnego kultu, którym przesiąknięte były wszystkie sprawy ich życia, wolnej od bałwochwalczych wpływów Egiptu, chętnej do działania, przyszło wezwanie: 'Dosyć już krążyliście wokół tej góry. Zwróćcie się na północ!' Na północy znajdował się Chanaan, ziemia obiecana, cel ich marzeń i nadziei; złota kraina ich wszystkich snów, kraj, w którym mieli się oni stać wielkim narodem, który odziedziczy obietnicę Abrahamową". (Pismo BSM –1970; Przedruki Lubelskie 29.12.1972 rok, str. 11)
 


 
 
Przykład 138

"Tajemnica Boża" – są to zarysy Boskiego Planu dotyczące Kościoła oraz założenia Królestwa Bożego na ziemi.
 


 
 
Przykład 139

Tajemnica Chrystusowa jest tym samym, co i Tajemnica Boża (Kol. 2:2; 4:3). Wybór Małżonki dla Chrystusa jest tą Tajemnicą (Efez. 5:31, 32). Tajemnica ta będzie dokonana w oznaczonym przez Boga czasie (Obj. 10:6, 7), gdy Chrystus zabierze swój Kościół do siebie.
 


 
 
Przykład 140
 


 
 
Przykład 141

Po "zjedzeniu książeczki" lud Boży wykona swoje ostatnie zadanie: wyda świadectwo narodom o zbliżającym się zniszczeniu pozaobrazowego Babilonu. Podobnie jak kiedyś Daniel, tak i lud Boży wytłumaczy słowa Boskiego wyroku, jaki zaciążył nad światem (starym porządkiem rzeczy), ponieważ królestwo pozaobrazowego Cyrusa (Słońce – Chrystus) zbliża się.
 
 
 
Przykład 142
 

 
(Patrz Tom III, str. 228 oraz Tom IV, str. 680)
 
 
 
 
Przykład 143
 
  
 
Lud Boży ma jeszcze wykonać zadanie "stróża" stojącego "na straży".
 
 
* * *
 
Działaj! Bo noc nadejdzie, słońce bieg skończy swój;
Z dala ciemność się skrada, by z światłem stoczyć bój;
Do tchu więc ostatniego walcz tu wśród życia burz.
Działaj! Gdy noc zapadnie za późno będzie już.
                                                                      (Pieśń 365)
Dodał: Andrzej
Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball