TrzyBiada.pl
27
LIS
0
772
Czytaj
Etykieta: xx

  "Zaprawdę mówię ci dziś, będziesz ze mną w Raju" (Łuk. 23:43).     Raj jest inną nazwą ogrodu Eden, miejsca błogości. Został on utracony przez grzech naszych pierwszych rodziców, lecz istnieje łaskawa obietnica naszego wielkiego Stwórcy, że te stan ziemskiej szczęśliwości zostanie przywrócony. Nie dotyczy to jedynie małego zakątka ziemi, ale całego jej obszaru, który stanie się rajem Bożym.   Niebo jest tronem Boga, a ziemia jest Jego podnóżkiem, i On zapewnia nas: "Miejsce nóg moich uwielbię" – "w słusznym czasie". Jak zostanie to dokonane, wyjaśnia nam przesłanie Ewangelii. Boska obietnica dana ojcu Abrahamowi, że wszystkie rodzaje ziemi mają być jeszcze błogosławione przez Jego nasienie, zawiera myśl o pełnym przywróceniu człowieka do Boskiej łaski – tej łaski, jaką cieszył się zanim zgrzeszył i zanim upadł; zanim Raj został utracony; zanim człowiek znalazł się pod przekleństwem czyli wyrokiem śmierci. Żydzi mieli nadzieję, że Mesjasz przyjdzie i ustanowi ich naród ziemskim Królestwem Boga, a także przywróci Raj z Palestyną jako jego centrum. Oczekiwali oni, że pod Jego mądrym zarządem, przy użyciu ich narodu jako Jego instrumentów, Boskie Prawo dosięgnie wszystkich i przez przyprowadzenie wszystkich ludzi do harmonii z Bogiem, stopniowo przywróci wszystko do stanu Raju.     OGRÓD PAŃSKI   W zupełnej zgodzie z tym oczekiwaniem, umierający łotr prosił Pana, aby wspomniał ...czytaj dalej

22
LIS
0
637
Czytaj
Etykieta: xx

(Całe opracowanie ⇒ SPIS TREŚCI ⇒ otwórz okno 17.)   W widzeniu, konie przez Jana widziane Fantastyczne były – niespotykane. Zwierzęta owe, lwie głowy miały; Moc głównych doktryn reprezentowały. W lwie, sprawiedliwość jest ukazana Bojowych doktryn, przez Boga i Pana, Bo sprawiedliwość niosą, twardą, surową Pomstę dziejową. Gęby tych koni zniszczenie siały, Bo ogniem, dymem i siarką ziały. To propagandy działalność niszcząca, Z gąb jako ogień wciąż wychodząca. Widoczność oczom, dym odejmuje, To propaganda, co dezorientuje, By, agitacją tą człowiek owiany, Był pozyskany. Siarki do ognia gdy się dodaje, To taki ogień nigdy nie ustaje. Tak nie ustaje propaganda zgrana Na stary porządek stale skierowana. Moc koni w gębach i w ogonach ich była, To propagandy wszechstronnej siła. Ogony wężom podobne były, Z głowami na końcu, którymi szkodziły. Słowo nam Pańskie jeszcze ukazuje Że propaganda, choć zdolna do tego By zniszczyć porządek świata starego, Jednak metody wężowe stosuje. Wąż jest symbolem Szatana starego, Który jest znany z kłamstwa swojego. Kto jego metody działań stosuje, Ten kłamstwo zaszczepia i deprawuje. Ateizm, co diabła wymysłem jest znanym, Przez marksizm-leninizm jest hodowany. On z niego się szczyci i go propaguje, Więc kłamie – zło szczepi i deprawuje. Dwie trzecie ludzkości, co zbite nie były Owymi plagami, co z gąb wychodziły, Za swe uczynki nie pokutowały; Diabłu i bałwanom dalej się kłaniały, To kraje zachodnie są ukazane, Co tymi plagami nie są ukarane. Tam bałwochwalstwo przeróżne panuje, Władzy, bogactwa – stamtąd promieniuje Zepsucie moralne i kulty tajemne, Seanse diabelskie i zbrodnie nikczemne.       Świat ...czytaj dalej

21
LIS
0
642
Czytaj
Etykieta: xx

„MĘŻCZYZNA”, KTÓRY RZĄDZI „LASKĄ ŻELAZNĄ” Niebo i ziemia trzech kolejnych światów   Pismo Święte uczy o trzech światach (2 Piot. 3:5-13; Gal. 1:4; 2 Kor. 12:2). Pierwszy świat (gr. kosmos) zakończył się potopem, drugi świat kończy się Uciskiem Wielkim, natomiast trzeci świat odnosi się do chwalebnego panowania Chrystusa. Ziemia, stworzona przez Boga na mieszkanie dla człowieka trwa wiecznie (Izaj. 45:18; Kaz. 1:4), podobnie rozpostarte nad nią niebo. Literalna ziemia i niebo są niezmienne. Zmienia się natomiast urządzenie każdego ze światów, kolejno formujących się na naszym globie. Nasza ziemia i otaczający ją firmament posłużyły w Piśmie Świętym za ilustracje panujących na świecie warunków. Apostołowie, omawiający tak rozumiane światy, mówią, że każdy z nich ma swoje niebo i ziemię. Ziemia przedstawia społeczeństwo zorganizowane według określonych reguł, natomiast niebo reprezentuje panujące władze duchowe.       Dzieło realizacji Planu Bożego, streszczonego w obietnicy danej Abrahamowi, „w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi”, dokonuje się zasadniczo w drugim i trzecim świecie. Podczas trwania drugiego świata, nazwanego „obecnym złym światem” (Gal. 1:4), ma miejsce wybór „nasienia Abrahama”, kompletnego Chrystusa, Głowy i ciała. W trzecim świecie, w który stopniowo wchodzimy, uwielbiony Chrystus będzie błogosławił wszystkie narody ziemi, czyli wprowadzał w życie dzieło „naprawienia wszystkich rzeczy”. Tak więc symboliczne niebo i ziemię posiada również ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball