TrzyBiada.pl
5
LUT
0
1.2K
Czytaj

Fragment wykładu XV z I Tomu W.P.Św. (Rok napisania 1886) (Rysunki dodane współcześnie)   DZIEŃ JAHWE   "Dzień Jahwe" [według większości polskich tłumaczeń Biblii: "Dzień Pański"] to nazwa okresu, w którym Królestwo Boże pod władzą Chrystusa, ma być stopniowo ustanawiane na ziemi w czasie przemijania królestw obecnego świata i ograniczania mocy i wpływu Szatana na ludzi. Dzień ten jest wszędzie opisywany jako dzień ciemności, dzień, w którym ludzkość znajduje się pod wpływem nasilonego ucisku, nieszczęść i zamieszania. Nic dziwnego, że rewolucja o takich rozmiarach, niosąca z sobą konieczność tak wielkich zmian, musi spowodować ucisk. W każdym wieku małe rewolucje powodowały ucisk, ale ta, o wiele znaczniejsza niż którakolwiek z poprzednich, ma być okresem takiego ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody, i nigdy potem nie będzie (Dan. 12:1; Mat. 24:21,22). Okres ten jest nazwany "Dniem Jahwe", choć bowiem Chrystus z królewskim tytułem i mocą będzie obecny jako przedstawiciel Jahwe, kierując wszystkimi sprawami mającymi miejsce podczas dnia ucisku, to będzie On raczej spełniał funkcję generała Jahwe, poddającego sobie wszystkie rzeczy, niż Księcia Pokoju udzielającego wszystkim błogosławieństw. W międzyczasie, gdy upadać będą fałszywe i niedoskonałe poglądy i systemy, sztandar nowego Króla będzie się podnosił i ostatecznie zostanie On uznany i przyjęty przez wszystkich jako Król Królów. Ze słów ...czytaj dalej

5
LUT
0
1.7K
Czytaj
Etykieta: xx

Najbardziej radosną obietnicą Pisma Świętego jest perspektywa założenia Królestwa Bożego na ziemi (Mat. 6:10). Nie jest to ustanowienie czegoś nowego. Jest to przywrócenie człowiekowi panowania nad ziemią, jakie posiadał a następnie utracił z powodu grzechu. "Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło" (Łuk. 19:10). Proces przywracania miał się dokonać w czasie nazwanym przez apostoła Piotra "czasem naprawienia wszystkich rzeczy" (Dz. Ap. 3:21). Ten wspaniały Plan Zbawienia obmyślił sam Bóg Jahwe, natomiast Jego Syn, Jezus Chrystus jest tego planu Wykonawcą. Realizacja tegoż Planu jest więc ścisłym współdziałaniem Ojca i Syna, a udział każdej z tych boskich postaci określają dwa odrębne pojęcia, Dzień Jahwe i Dzień Chrystusowy. Jaki jest wzajemny związek między tymi Dniami? W ścisłym znaczeniu pojęcie Dzień Chrystusowy odnosi się do Tysiąca lat panowania Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa wraz z Kościołem (Obj. 20:6). Celem tego królowania jest obdarowanie ludzkości życiem wiecznym na podstawie ofiary Syna Bożego dopełnionej na krzyżu. Nie może się ono jednak rozpocząć z dnia na dzień, bez odpowiedniego przygotowania. Właśnie owo przygotowanie dokonuje się w okresie nazwanym w Piśmie Świętym Dniem Jahwe. W Dniu Jahwe ma miejsce działanie Ojca na rzecz Syna, polegające na pokonaniu nieprzyjaciół i zapewnienie wszelkich warunków do ustanowienia Jego Królestwa. ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball