TrzyBiada.pl
6
STY
2
1.8K
Czytaj

„Przeto gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym, (kto czyta, niechaj uważa) tedy ci, co będą w ziemi Judzkiej, niech uciekają na góry”(Mat. 24: 15,16). Powyższy cytat pochodzi z proroctwa naszego Pana o czasach ostatecznych i jest fragmentem Jego odpowiedzi na pytania apostołów: Jaki będzie znak powtórnej Jego obecności oraz końca świata? Odpowiedź Jezusa jest bardzo ciekawa ponieważ pokazuje, że w Piśmie Świętym występują proroctwa, które mają podwójne wypełnienie. Czasami może to być wypełnienie wstępne, które informuje studiujących na czym ma polegać zasadnicze wypełnienie danego proroctwa. Do tej kategorii proroctw można właśnie zaliczyć proroctwo Daniela. Choć nawiązuje ono do czasu zakończenia się okresu laski dla Żydów po śmierci Pomazańca, to jednak główny nacisk kładzie na odstępstwo jakie dokonało się w duchowym Izraelu – Chrześcijaństwie. Powstanie papiestwa i jego przerażająca historia nie pozostawiają żadnych złudzeń co do tego, że proroctwo o Obrzydliwości Spustoszenia ma do niego swoje zastosowanie. Nasz Pan zwraca też naszą uwagę na to, że w czasach ostatecznych, podczas powtórnej Jego obecności, proroctwo Daniela miało się ponownie wypełnić. Z przestrogi Pana Jezusa wynika, że ponowne pojawienie się Obrzydliwości Spustoszenia miało być już jedną z ostatnich prób Kościoła. Uciekając przed nią mieli znaleźć ratunek na „górach” czyli w ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball