TrzyBiada.pl
20
LIP
2
5.4K
Czytaj

Zadaniem poprzednich opracowań dotyczących Wielkiego Ludu było podkreślenie piękna Bożego charakteru, hojnego w błogosławieniu Jego wiernych dzieci, ale nader wspaniałomyślnego względem tych, którzy potrafią podnosić się z upadków i pragną niezmiennie do Niego powracać. Nauka o Wielkim Ludzie jest też integralną częścią Boskiego Planu zbawienia, który tak cudownie rozwijał się przez minione tysiąclecia, a który jak wierzymy, wchodzi w ostatni jego etap – ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Jest jak drogocenny klejnot, w którym jasnym światłem mienią się: Sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc – najważniejsze przymioty naszego Stwórcy. Każda nauka powinna być sprawdzona według tego dość prostego "klucza" i jeżeli zabraknie w niej zgodności z wymienionymi przymiotami Pana Boga, nie może ona stanowić pokarmu dla dzieci Bożych. Zadaniem poprzedniego opracowania było pokazanie tej zgodności. Obecne opracowanie poświęcone jest wskazaniu w Piśmie Świętym tych miejsc, które naukę o Wielkim Ludzie popierają i czynią ją zrozumiałą.   PO ICH OWOCACH POZNACIE ICH Mat.7:16   Ta ponadczasowa prawda od zawsze była probierzem do oceny tych wszystkich, którzy aspirowali do miana sług Bożych. Czy to w Starym Testamencie, czy też w Wieku Ewangelii, lud Boży zawsze świecił światłem Ewangelii oraz dobrymi uczynkami, a miłość do Boga i Prawdy umiał przełożyć na miłość do braci i bliźnich. Ludzie ci, nigdy ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball