TrzyBiada.pl
30
KWI
2
2.4K
Czytaj

  „Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: Tak mówi Syn Boży: ...mam tobie za złe, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, tak że uprawiają rozpustę i spożywają ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, ale ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a na tych, co z nią cudzołożą, ześlę wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą, a dzieci jej porażę śmiercią...Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wam wszystkim, co nie macie tej nauki, wam, którzyście – jak mówicie – nie poznali głębin szatana: Nie wkładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę” (Obj.2 : 18 – 25). Bibliści, którzy podejmują się wytłumaczenia powyższego fragmentu księgi Objawienia przyznają na ogół, że mają z nim ogromne trudności. Wynikają one stąd, że nie zachowały się żadne przekazy historyczne potwierdzające działalność w zborze tiatyrskim prorokini o imieniu Jezabel. Stąd różne przypuszczenia egzegetów, z których jedni widzą w niej żonę biskupa Tiatyry – anioła, jak sądzą, do którego skierowane jest poselstwo Pana. Inni zaś przypuszczają, że była to rzekoma prorokini będąca pod wpływem tiatyrskiej, pogańskiej wyroczni Sambate. Jeszcze inni przyznają szczerze, że ...czytaj dalej

4
KWI
1
1.2K
Czytaj

  Były to ostatnie słowa naszego Pana, które wypowiedział przed swoją śmiercią. W chwili zgonu Jego życie zgasło całkowicie na kilkadziesiąt godzin. Tym samym skończyła się trzy i pół roczna zbawcza misja Jezusa. Jej celem było:   1. Przywrócenie ludzkości wiecznego życia na ziemi   2. Ogłoszenie wysokiego powołania do klasy Kościoła, "nasienia Abrahama", przez które, w "czasie naprawienia wszystkich rzeczy, wszystkie narody ziemi mają być błogosławione" (Dz.Ap. 3:20-25). Wiernym zwycięzcom tej nielicznej klasy obiecał Pan Bóg wieczne życie w niebie – boską nieśmiertelną naturę. Nasz Pan udźwignął ciężar powierzonego Mu zadania. Ewangelista Jan, włączając się do opisu ostatnich chwil swego Mistrza Pana zanotował, że Jezus zawołał z krzyża wielkim głosem: "Wykonało się". O dokonaniu Jezusa pisał apostoł Paweł jako o łasce "...teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię" (2 Tym. 1:10).   Co zatem znaczą słowa Jezusa i jakiego ducha oddawał w ręce Boga?   Słowo "duch" przetłumaczone jest w Starym Testamencie z hebrajskiego "ruach", natomiast w Nowym Testamencie z greckiego "pneuma" i ma szerokie znaczenie. Oto one: wiatr, powietrze; dech, tchnienie; oddychanie, oddech; życie, tchnienie życia; usposobienie, duch; istota duchowa. Oddając w ręce Boga swojego ducha, Syn Boży przedstawił do oceny Ojca wyniki swojej zbawczej misji, ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball