TrzyBiada.pl
30
KWI
2
3.2K
Czytaj

  „Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: Tak mówi Syn Boży: ...mam tobie za złe, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, tak że uprawiają rozpustę i spożywają ofiary składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, ale ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a na tych, co z nią cudzołożą, ześlę wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą, a dzieci jej porażę śmiercią...Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wam wszystkim, co nie macie tej nauki, wam, którzyście – jak mówicie – nie poznali głębin szatana: Nie wkładam na was nowego brzemienia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę” (Obj.2 : 18 – 25). Bibliści, którzy podejmują się wytłumaczenia powyższego fragmentu księgi Objawienia przyznają na ogół, że mają z nim ogromne trudności. Wynikają one stąd, że nie zachowały się żadne przekazy historyczne potwierdzające działalność w zborze tiatyrskim prorokini o imieniu Jezabel. Stąd różne przypuszczenia egzegetów, z których jedni widzą w niej żonę biskupa Tiatyry – anioła, jak sądzą, do którego skierowane jest poselstwo Pana. Inni zaś przypuszczają, że była to rzekoma prorokini będąca pod wpływem tiatyrskiej, pogańskiej wyroczni Sambate. Jeszcze inni przyznają szczerze, że ...czytaj dalej

4
KWI
1
1.8K
Czytaj

  Były to ostatnie słowa naszego Pana, które wypowiedział przed swoją śmiercią. W chwili zgonu Jego życie zgasło całkowicie na kilkadziesiąt godzin. Tym samym skończyła się trzy i pół roczna zbawcza misja Jezusa. Jej celem było:   1. Przywrócenie ludzkości wiecznego życia na ziemi   2. Ogłoszenie wysokiego powołania do klasy Kościoła, "nasienia Abrahama", przez które, w "czasie naprawienia wszystkich rzeczy, wszystkie narody ziemi mają być błogosławione" (Dz.Ap. 3:20-25). Wiernym zwycięzcom tej nielicznej klasy obiecał Pan Bóg wieczne życie w niebie – boską nieśmiertelną naturę. Nasz Pan udźwignął ciężar powierzonego Mu zadania. Ewangelista Jan, włączając się do opisu ostatnich chwil swego Mistrza Pana zanotował, że Jezus zawołał z krzyża wielkim głosem: "Wykonało się". O dokonaniu Jezusa pisał apostoł Paweł jako o łasce "...teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię" (2 Tym. 1:10).   Co zatem znaczą słowa Jezusa i jakiego ducha oddawał w ręce Boga?   Słowo "duch" przetłumaczone jest w Starym Testamencie z hebrajskiego "ruach", natomiast w Nowym Testamencie z greckiego "pneuma" i ma szerokie znaczenie. Oto one: wiatr, powietrze; dech, tchnienie; oddychanie, oddech; życie, tchnienie życia; usposobienie, duch; istota duchowa. Oddając w ręce Boga swojego ducha, Syn Boży przedstawił do oceny Ojca wyniki swojej zbawczej misji, ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball