TrzyBiada.pl
23
LUT
0
306
Czytaj

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co się ma stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał” (Obj. 1:1,2). Zagłębiając się w tekst Księgi Objawienia już na samym początku otrzymujemy informację o sposobie przekazania jej treści ludowi Bożemu. Autorem Księgi jest sam Bóg Wszechmogący, który przekazał ją swojemu synowi – Jezusowi Chrystusowi. Od razu w umyśle logicznie myślącego chrześcijanina pojawia się argument przeciwko bluźnierczej nauce o „Trójcy świętej”: Jak to możliwe aby istota współistna Bogu Ojcu, jak głoszą zwolennicy tej fałszywej teorii, tworząca z Nim jedną naturę, istniejąca od nieskończoności, musiała tak długo czekać na informacje od Stwórcy dotyczące Jego powrotu na ziemię oraz zakończenia starego świata? Tymczasem, nasz Pan już po swoim zmartwychwstaniu wyraził się o sobie, że dana Mu jest „wszelka moc na niebie i na ziemi” (Mat. 28:18) jako jeden z atrybutów boskiej, nieśmiertelnej natury. Można powiedzieć, że wyrazem tej mocy jest między innymi Księga Objawienia – ostatni element kanonu Nowego Testamentu, przekazany ostatniemu żyjącemu apostołowi, świętemu Janowi. Jak podaje tradycja, Jan otrzymał wizje Objawienia w roku 95 podczas zesłania na wyspę ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball