TrzyBiada.pl
14
STY
0
1.3K
Czytaj

„I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą” (Obj. 11:1). Bardzo ciekawe są okoliczności, w których Jan Objawiciel otrzymuje powyższe polecenie. Przestaje być biernym obserwatorem wizji odsłanianych mu przez anioła i z narratora zmienia się w czynnego uczestnika wydarzeń, jakie opisuje Księga Objawienia. Polecenie to otrzymuje Jan po spełnieniu kilku warunków. Jest przeniesiony w duchu w Dzień Pański (1:10). Następnie wstępuje na wyższy poziom obserwacyjny, wchodzi przez drzwi otwarte w niebie z obietnicą, że będzie widział „co się ma stać potem” (4:1). Bezpośrednią inspiracją do zmierzenia świątnicy jest jednak zjedzenie książeczki, którą otrzymał od Anioła. Książeczki zawierającej tajemnice Bożego planu, potwierdzone przysięgą, że ich wypełnienie już się nie odwlecze (10:1- 11). Po zjedzeniu książeczki otrzymuje polecenie: „Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach”. Dopiero wtedy otrzymuje narzędzie do pomiaru, laskę mierniczą i polecenie, aby zmierzył świątynię Bożą. Bez wątpienia Jan przedstawia lud Boży żyjący w czasie końca Wieku Ewangelii i dopuszczony przez Pana do tajemnic Jego planu. Co zatem może znaczyć ów tajemniczy pomiar świątnicy? Cóż to za wyjątkowa okoliczność, która miałaby ośmielić Klasę Jana do wejścia na Pański, ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball