TrzyBiada.pl
7
SIE
0
1.2K
Czytaj

(ciąg dalszy plagi zabicia pierwodnych)   W myśl planu Bożego,      Dnia czternastego Miesiąca pierwszego,      I między dwoma też wieczorami Baranek – Chrystus ukrzyżowany,      Dokonał życia ofiarniczego, Za grzech Adama i dzieci jego. Co za przyczyna to wówczas była,      Że do wściekłości doprowadziła Starszych narodu izraelskiego,      Że na śmierć wydali Baranka Bożego? Odpowiedź na to nie sprawia trudności,      Wszak ciemność jest wrogiem prawdziwej światłości. On światłem prawdziwym był na tym świecie,      Lecz ciemność nie mogła ogarnąć Go przecie. Kiedy zbawienie ludowi głosił,      O pozwoleństwo starszyzny nie prosił. Za ich pominięcie, sprzeciw Mu stawiali      I w mowie usidlić Go usiłowali, Słowne pułapki Nań nastawiali,      Lecz w te pułapki sami wpadali. Choć wysilali się w swej chytrości      Lecz sprostać nie mogli Jego mądrości. Baranek – Chrystus prawdziwym przecie      Nauczycielem był na tym świecie. Z błędami starszych ludu się zmierzył      I w błąd uderzył! Oni na odwrót, Go potępiali      I heretykiem Go ogłaszali. Gdy w sabat leczył lud w swej miłości –      "Przestępca sabatu!" – wołali ze złości. Gdy w dniu powszednim cud był czyniony –      "To agent diabelski" – mówili oni. Gdy prawo Boże tłumaczył śmiele,      Któż się z Nim zrównać mógł w owym dziele? Nic też dziwnego, że rzesze były      Ludu, co za Nim ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball