TrzyBiada.pl
17
SIE
2
1.9K
Czytaj

A jeślibym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę Jan 21:22   Ewangelie zanotowały kilka rozmów naszego Pana z Piotrem. Widzimy w nich wzloty i upadki Apostoła. Ostatnia z nich bardzo nas wzrusza, bo widzimy w niej jak miłość naszego Pana dźwiga Piotra z upadku i przywraca mu apostolstwo. Ale w scenie tej, choć dominuje miłosierdzie naszego Pana, widzimy też i elementy sprawiedliwości, kiedy w bardzo delikatny sposób wypomina mu jego winę. "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną”. (Jana 21:18,19) Pan Jezus chce, aby jego uczniowie umieli dotrzymywać przysięgi i obietnic. By nie rzucali słów na wiatr. Słowa w Ewangelii Marka( 14: 27-31) brzmią jak przysięga Piotra:  "Choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie...Choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się Ciebie." Wtedy, Piotr gotów był na śmierć. Teraz nasz Pan wraca do tamtych deklaracji i taką śmierć mu przepowiada. Tylko okoliczności miały być inne. Już bez zaskoczenia, jak wtedy gdy przy ognisku rozpoznali w nim ucznia Jezusa. Bez ucieczki przed sługami ...czytaj dalej

17
SIE
0
3.6K
Czytaj

Śledząc poglądy różnych chrześcijan na temat powrotu Chrystusa na ziemię spotykamy wiele teorii. Najbardziej powszechna z nich, to teoria o widzialnym przyjściu Chrystusa, który w ciągu jednego dnia – 24 godzin, ma zabrać swój Kościół, a cały świat , który do tego czasu nie nawróci się na chrześcijaństwo spalić literalnym ogniem. Opiera się ona na literalnym tłumaczeniu proroctw biblijnych, wizji księgi Objawienia oraz przypowieści Jezusa. Druga z nich to nauka, która została oparta na właściwym zrozumieniu Okupu jakiego dokonał nasz Pan. Jego efektem ma być zmartwychwstanie wszystkich ludzi, a następnie proces Naprawienia Wszechrzeczy (Dz.Ap. 3:21). Skoro Królestwo Jezusa ma być założone na ziemi, nie może być ona doszczętnie spalona. Błędny jest też podział na ludzi zbawionych i zabranych do nieba oraz tych co pójdą do piekła lub na wieczne zatracenie. Dlatego Wtóra Obecność Jezusa to proces obejmujący usunięcie królestwa Szatana w Wielkim Ucisku, skompletowanie Kościoła Chrystusowego oraz sąd nad zmartwychwstałą ludzkością podczas Naprawienie Wszechrzeczy. Ponieważ Jezus po swoim zmartwychwstaniu jest boską, nieśmiertelną Istotą więc jest niedostępny dla oczu ludzkich. Boskiej, nieśmiertelnej istoty nikt z ludzi „nie widział i widzieć nie może” (1 Tym. 6:16). Pierwsi Badacze Pisma Świętego wysnuli w związku z powyższym już w końcu 19 wieku wniosek, że nasz ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball