TrzyBiada.pl
4
MAR
0
250
Czytaj

    Kto jest aniołem pośredniczącym w przekazaniu Objawienia?   Dlaczego stawiamy takie pytanie? Jeżeli chodzi o okoliczności przekazania Objawienia na wyspie Patmos w roku 95., to nie mamy wątpliwości, że posłannikiem Chrystusa był literalny anioł. Apostoł Paweł wyraził się o aniołach, że „są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia” (Hebr. 1:14). Nasz Pan posłał więc swojego anioła, który dopilnował aby apostoł niczego z przekazu nie uronił; co z kolei, zagwarantowało zrozumienie wizji Objawienia. Większym problemem jest jednak identyfikacja współczesnego anioła, który miał w czasie drugiej obecności Chrystusa dać ludowi Bożemu (klasie Jana) wytłumaczenie wizji tej Księgi. Jeżeli Jan przedstawia lud Boży żyjący podczas drugiej obecności Pana Jezusa, to anioł – pośredniczący w przekazaniu mu informacji potrzebnych do zrozumienia Objawienia – musi wyobrażać specjalną jednostkę użytą przez Pana jako ich źródło. Potwierdzają to słowa Pana Jezusa z ostatnich fragmentów tej księgi: „Ja, Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawida, gwiazda jasna poranna” (22:16). Owe „poświadczenie w zborach” na pewno nie odnosi się do ludu Bożego tworzącego pierwotny Kościół. Te wizje Objawienia nie były dla niego przeznaczone ponieważ wydarzenia, które one opisywały miały nadejść osiemnaście stuleci później – wraz ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Chronologia Biblijna (12) Część III - Liczbowanie Biblijne
Książka "Chronologia Biblijna", wydana w kwietniu 1974 roku, składa się z trzech części, zatytułowanych: (1) ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball