TrzyBiada.pl
4
MAR
0
69
Czytaj

    Kto jest aniołem pośredniczącym w przekazaniu Objawienia?   Dlaczego stawiamy takie pytanie? Jeżeli chodzi o okoliczności przekazania Objawienia na wyspie Patmos w roku 95., to nie mamy wątpliwości, że posłannikiem Chrystusa był literalny anioł. Apostoł Paweł wyraził się o aniołach, że „są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia” (Hebr. 1:14). Nasz Pan posłał więc swojego anioła, który dopilnował aby apostoł niczego z przekazu nie uronił; co z kolei, zagwarantowało zrozumienie wizji Objawienia. Większym problemem jest jednak identyfikacja współczesnego anioła, który miał w czasie drugiej obecności Chrystusa dać ludowi Bożemu (klasie Jana) wytłumaczenie wizji tej Księgi. Jeżeli Jan przedstawia lud Boży żyjący podczas drugiej obecności Pana Jezusa, to anioł – pośredniczący w przekazaniu mu informacji potrzebnych do zrozumienia Objawienia – musi wyobrażać specjalną jednostkę użytą przez Pana jako ich źródło. Potwierdzają to słowa Pana Jezusa z ostatnich fragmentów tej księgi: „Ja, Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawida, gwiazda jasna poranna” (22:16). Owe „poświadczenie w zborach” na pewno nie odnosi się do ludu Bożego tworzącego pierwotny Kościół. Te wizje Objawienia nie były dla niego przeznaczone ponieważ wydarzenia, które one opisywały miały nadejść osiemnaście stuleci później – wraz ...czytaj dalej

Popularne artykuły
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 2 z 2
Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan   (ciąg dalszy artykułu)   Twierdzenia Palestyńczyków   Twierdzenia palestyńskiego, że ...dalej
Izraelsko-Arabski proces pokojowy - część 1 z 2
    Izraelsko-Arabski proces pokojowy w świetle proroctw biblijnych List otwarty chrześcijan do chrześcijan     Wstęp     Nie zdarzyło się nigdy przedtem, aby ...dalej
Gromadzenie sił na Armageddon
"Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" Obj. 6:17     Księgę Objawienia Bóg dał, jak ...dalej
Antychryst. Jego ostateczny koniec
OSTATECZNY KONIEC ANTYCHRYSTA WIDZIANY W 1889 ROKU     Prześledziliśmy historię papiestwa aż do obecnych czasów, do Dnia Pańskiego ...dalej
Wychowanie jezuickie
Wyjątki z traktatu Stanisława Szczepanowskiego pt. "Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych". Lwów, Towarzystwo Wydawnicze 1901, ...dalej
ANARCHIA - Symboliczny ogień, którym kończy się stary świat
"A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ...dalej
Izrael (2)
OD ABRAHAMA DO CHRYSTUSA   W poniższym rozdziale podano skrótowy przegląd wydarzeń w historii Izraela, od czasu ...dalej
Plagi egipskie (06) - Dziewiąta i dziesiąta
DZIEWIĄTA PLAGA EGIPSKA – CIEMNOŚCI 2 Mojżeszowa 10:20-29     "Rzekł więc Pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę swoją ku ...dalej
Apokalipsa (rozdział 17)
Opinia T.Ch. Russella na temat siedemnastego rozdziału   "Brat Russell mówił, że ... tego rozdziału nie można ...dalej
Izrael. Czy Żydzi są nadal narodem wybranym? (1)
"Tylko was poznałem [w sensie wybrania] ze wszystkich rodzajów ziemi". (Amos 3:2) Dla wielu powyższe oświadczenie Pisma ...dalej
Archiwum
Etykiety
Trzy Biada Copyright © 2011 Artykuły   Articles   Wprowadzenie   Warto zobaczyć   Kontakt
projekt graficzny cefau wykonanie eball